Хлорохинът е противомаларийно лекарство, синтезирано в Германия през далчената 1934 г. Още същата година то се е прилагало и в България от д-р Ангел Дряновски началник на Опитната противомаларийна станция в Пловдив.

 

Хлорохинът е основно противомаларийно лекарство, което се използва за превенция и лечение на малария. Освен антималарийно средство, хлорохинът се използва и за лечение на автоимунни заболявания като лупус еритематозус и ревматоиден артрит при пациенти, чиито симптоми не са се подобрили при други лечения.


 

Медикаментът има изявени антималарийни и противовъзпалителни свойства. Именно противовъзпалителните му свойства са тези, които го правят ефективен в лечението на инфекция с COVID-19. При коронавирусната инфекция се развива т.нар. „възпалителна буря“, която засяга всички органи и системи в тялото. Пациентите с прекарани инфаркти са изключително уязвими и рискови. Хлорохинът повлиява именно тази „възпалителна буря“ и облекчава симптомите. Важно е да се подчертае, че до момента няма проведени мащабни проучвания за ефекта на хлорохина върху инфекцията COVID-19. И не може да се каже, че това е лечението за новия коронавирус.

 

Лекарствата на хининова основа какъвто е хлорохинът притежават и редица странични ефекти. Дозата на медикамента се определя изключително и само от лекуващия лекар. Хининовите продукти имат една особеност. Те притежават дълъг плазмен полуживот – между 30 и 60 дни. Това означава, че те остават в тялото ни повече от два месеца след като сме спрели лечението.

 

Нежеланите лекарствени реакции на хлорохина са зависими от дозата. Най-чести са гадене, повръщане, шум в ушите, нарушения на слуха и увреждане на очния нерв. Един от сериозните нежелани ефекти е рискът от развитие на ритъмно нарушение, особено при дълготраен прием на високи дози. Предозирането е изключително опасно, то води до промяна в сърдечния ритъм и може да предизвика AV блок.

 

Лекарствени взаимодействия. Едновременният прием на хлорохин с кортикостероидни продукти може да увеличи риска от сърдечни проблеми. Медикаментът не бива да се приема едновременно с лекарства, увреждащи черния дроб, каквито са повечето противогъбични, МАО-инхибитори, както и амиодарон, карбамезепин и т.н. Хлорохинът трябва да се прилага с повишено внимание и при пациенти, които приемат антиаритмични лекарства.