Програмите за лечение и профилактика, които целят да спрат разпространението на човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ), постигат успех при ограничаване броя на хората, развили синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН). 
 
Директорът на Националния институт по алергии и инфекциозни заболявания в САЩ – д-р Антъни Фаучи, обяснява, че краят на СПИН пандемията до голяма степен ще зависи от ефективността на ваксината
 
По данни на Световната здравна организация (СЗО) само 9,7 млн. души в световен мащаб са имали достъп до антиретровирусно лечение в края на 2012 г., а към момента 35,3 млн. живеят с ХИВ
 
Според СЗО приблизително 26 млн. души са подходящи за антиретровирусна терапия. 62% от бременните жени, засегнати от страшния вирус, получават препоръчаните от Организацията медикаменти, които пречат на предаването на вируса от майката на детето.
 
Фаучи обяснява, че превенцията и лечението на ХИВ са спирани поради поведенчески, културни и правни усложнения. Той допълва, че това е сериозен проблем, касаещ общественото здраве, особено в страните с ниски и средни доходи, където програми за лечение и превенция не са лесно достъпни. 
NEWS_MORE_BOX
 
Скорошни проучвания в областта на ХИВ ваксината се фокусират върху начина, по който вирусът засяга основни клетки в имунната ни система, познати като Т-клетки. Здравните експерти също така установяват естествено появяващи се антитела, които биват стимулирани при пациентите с ХИВ. А по-нататъшното разбиране относно мястото, където тези антитела се свързват с ХИВ, начинът, по който се развиват и възпроизвеждат, могат да доведат до разработването на потенциална ваксина срещу вируса. 
 
Констатациите са публикувани в New England Journal of Medicine.