По-голямата част от хирургичните рани, причинени от малки хирургически разрез и кюретаж се лекуват чрез първично зарастване. Това се случва, когато повърхностите на тъканите са в близост едни до други и когато ръбовете на раната са гладки. Лечението на тези рани става с помощта на шевове, скоби или с хирургично лепило. Този вид лечение е възможен, когато има много малка загуба на тъкан.


Въпреки това, в някои случаи може да не е полезно да се затвори раната по този начин поради наличието на постоянен източник на инфекция и следователно раната може да изглежда, че е оставена отворена. Това се случва при вторичното зарастване на рани. Рани, чиито ръбовете не могат да се съберат заедно, се лекуват по този начин. В тези случаи раната се лекува от основата нагоре чрез използването на подходящи превръзки, които подкрепят заздравяването.

 


Също така, в някои случаи, затворена хирургична рана може да бъде отворена умишлено, за да позволи изтичането на излишната течност или справянето с инфекция и да се подпомогне управлението на всяка патология.


Основната цел на хирургическата превръзка е да се контролира всяко следоперативно кървене, да се абсорбира раневи ексудат, ако се очаква, да се облекчи болката и да се осигури защита за новообразуваната тъкан.


За да се постигне оптимално излекуване, всички използвани материали трябва да гарантират за раната следните неща:

 • Не е прекалено намокрена с ексудат;
 • Достатъчно стерилна е;
 • Не съдържа токсични химикали, частици или влакна от превръзката;
 • Температура за заздравяване е оптимална (около 37° C);
 • Има оптимална стойност на рН.


Обикновено се счита за най-добра практика с превръзка да се обхванат всички хирургически разрези след операцията и когато е възможно, това трябва да включва ниска адхезия (слепване), прозрачни полиуретанови превръзки, които предпазват раната и дават възможност да се провери мястото на хирургическия разрез за всякакви признаци на инфекция, без да се налага махане на самата превръзка. Тези превръзки могат да бъдат оставени между 3 и 5 дни, през това време процесът на епителизация може да бъде завършен при лекуване на раната чрез първичното зарастване.


Превръзките трябва да включват плътна подложка от абсорбиращ материал, ако се очаква изтичане на течността (кръв или раневи ексудат) от мястото на разреза в непосредствена следоперативна фаза. Тези превръзки съчетават предимствата на прозрачни с ниска адхезия полиуретанови филм превръзки, като в същото време имат способността да абсорбират малки количества излишен ексудат, помагайки на нормалния процес на лечението и да се предотврати неблагоприятно въздействие върху самата рана.

 

Предимствата на използването на прозрачни полиуретанови филм превръзки с ниска адхезия са:

 • Позволяват следоперативно изследване на раната без нарушаване на превръзката;
 • Правят раната "водоустойчива", за да се даде възможност за къпане, като същевременно действат като бариера за възможно външно бактериално замърсяване и за предотвратяване на заразяване на други пациенти;
 • Тяхната ниска адхезия позволява относително безболезнено и лесно отстраняване, когато има нужда от смяна на превръзката, като например, когато има натрупване и изтичане на ексудата от мястото на разреза;
 • Предотвратяват допълнително замърсяване на раната;
 • Поддържат оптимална среда на влажност без да причиняват мацерация (размекване на тъкани поради продължително въздействие на течности) на заобикалящата кожа, тъй като превързочният материал е пропусклив за влага и въздух;
 • Предотвратяват загубата на топлина от раната и поддържат оптималната ѝ температура. 3533