Група изследователи, които работят в Медицинския колеж Алберт Айнщайн в Ню Йорк, САЩ, забелязват, че при прибавяне на биологични агенти към вече започналата химиотерапията на пациенти с метастатичен колоректален рак се подобрява шансът за тяхната по-добра преживяемост, като положителните резултати са почти еднакви при различните етнически групи.

 

По голяма част от направените до момента изследвания на пациенти с колоректален рак, който е метастазирал, проследяват влиянието на терапия с включени биологичните агенти основно при хора от европеидната раса.


 

С цел да се обхванат повече етнически групи, екипът на Медицинския колеж Алберт Айнщайн в Ню Йорк събира и разглежда медицинските данни на различни групи пациенти с такъв тип туморно заболяване.

 

Включени в проучването са 5617 пациенти от различни етнически групи, които вече са подложени на терапия за метастатичен колоректален рак. По-голямата част от тях са на средна възраст 72 години, а 52% от тях са жени.

 

При 72,9% от хората, терапията с биологични агенти е започната в рамките на 3 месеца след проведената химиотерапия.

 

Учените проследяват здравословното състояние на пациентите след предписание на биологични агенти. Те наблюдават също дали продължителността на техния живот се е удължила.

 

Тази информация е много важна за засегнатите пациенти, тъй като при наличие на метастази при колоректален тумор прогнозата не е добра.

 

Резултатите от многообхватното проучване показват, че пациентите, лекувани чрез стандартните методи на химиотерапия, след поява на метастази, имат средна продължителност на живота 8,3 месеца.

 

При пациентите за чието лечение са добавили биологични агенти прогнозата се подобрява и достига средно 17,9 месеца продължителност след появата на метастази. Тези резултати не се различават при различните етнически групи.

 

Някои одобрени от Американската администрация по храните и лекарствата биологични лекарства са Bevacizumab, Ramucirumab, Aflibercept и Regorafenib, които са насочени към съдовия ендотелен растежен фактор. За друг вид медикаменти таргетът е рецепторът на епидермалния растежен фактор, например Cetuximab и Panitumumab.

 

Данните от проучването показват, че нормално наблюдаваните различия при пациентите се получават заради нееднаквите предоставени възможности за терапия на туморното заболяване.

 

Проведеното проучване подчертава проблема за липса на етническа разновидност при стандартните рандомизирани клинични изследвания.

 

В изследователския екип са Санджай Гоел, Абдиса Негаса и Ана Акуна-Вилаордуна. Проучването е публикувано в сп. JAMA Network Open.

 

Източници:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2787182