Малко рандомизирано контролирано китайско проучване не потвърждава ефективноста на хидроксихлорохина при COVID-19.


За хлорохина и хидроксихлорохина научихме през последните дни, когато се тиражира информацията, че използването им вероятно помага при лечението на болни с коронавируса. Това са съставки, които се прилагат за лечение на малария. Вследствие на разпространението на информацията по цял свят се наблюдава изкупуване на медикаментите с надежда за подсигуряване в пандемията. Стигна се и до смъртен случай вследстие на неправилно употребената информация, при който американско семейство приело хлорохин, непредназначен за целта.


Факт е, че на хлорохина и хидроксихлорохина се възлагат големи надежди и дори от Световната здравна организация дадоха приоритет на изследванията с тях.Резултатите на китайските медици идват малко като чаша студена вода, но на всички ни трябва да е ясно, че в света на медицината и науката нещата са сложни и далеч не опират да елементарно тълкуване и прост маркегинг.


Екипът е публикувал резултатите от изследването си в Journal of Zhejiang University. Те са базирани на данните от 30 хоспитализирани пациенти с доказан COVID-19. Половината от болните са получавали хидроксихлорохин в продължение на 5 дни, останалите – не. Медиците редовно са извършвали изследвания за наличието на коронавируса с намазки от носоглътката и РНК тест. Приема се, че активният период на заболяването завършва, когато спира отделянето на вируса. 


На седмия ден от лечението при по-голяма част от пациентите вирусът не е бил регистриран, отчитат те. Екипът споделя, че не вижда съществени предимства в групата, приемала хидроксихлорохин. И в двете групи симптомите били налични в продължение на едно и също време. 


Независимо от малкия обхват на изследването, се коментира, че това е първото качествено изследване на приложението на медикамента при COVID-19. Заключението от него означава, че изучаването на препарата трябва да се разшири, но все пак трябва да сме наясно, че надеждите спрямо хидроксихлорохина могат да се окажат и неоправдани.