Причинената при инфекция с Covid-19 "цитокинова буря" може да бъде повлияна от хидрогенна терапия, твърдят учени от болница в Съчуан, Китай. 


Благодарение на своите антивъзпалителни, антиоксидантни и хормон-регулиращи свойства, хидрогенната терапия може да подобри състоянието на тежко болните с Covid-19. Причинената „цитокинова буря“ уврежда белите дробове, както и други органи, вследствие на засиленото възпаление и отделянето на свободни радикали на кислорода. Терапията намалява възпалението и неутрализира вредните радикали, а причинява и засилено изчистване на секрети от дихателната система. Хидрогенът също регулира процесите, причиняващи програмирана клетъчна смърт - апоптоза, като по този начин предпазва тъканите.


Публикацията във Frontiers of Pharmacology обяснява ефектите на терапията. Хидрогенът е безцветен, безмирисен и безвкусен газ и предишни проучвания показват, че инхалирането на 2% елиминира хидроксилните и перокснитритните радикали. Друго свойство, наблюдавано при животински модели, с влошена перфузия на главния мозък, е реперфузионното му действие, намаляващо исхемичното увреждане на нервната тъкан.При инфекция се наблюдава скок във възпалителните маркери и клетки. Цитокините, наричани още медиатори на възпалението, активират НАДФ-оксидазата, в левкоцитите, което причинява отделянето на реактивни форми на кислорода (ROS), като супероксид, хирдоксилен анион и атомен кислород, които причиняват увреждане на органите, свързвайки се с техните белтъци, мазнини, нуклеинови киселини и въглехидрати. В организма се срещат различни вещества, намаляващи действието на свободните радикали, например каталазата, глутатиона и супероксид дисмутазата, а тяхното действие се благоприятства от хидрогенната терапия.


При тежко инфектирани пациенти със SARS-CoV-2, се наблюдава увреждане на различни органи, вследствие на въпросната цитокинова буря. Новите терапии, включват противовъзпалителни средства, например дексаметазон и други препарати, блокиращи рецепторите за някои интерлевкини.

 

Учените доказали, че при състояние като астма и ХОББ (Хронична обструктивна белодробна болест), хидрогенната терапия намалява навлизането на фагоцитиращи клетки, в таргетната тъкан, намалява възпалителните фактори и отделянето на цитокини, като интерлевкин-1 и тумор-некроизиращия фактор и намалява концентрацията на реактивните кислородни форми, възвръщайки нормалния метаболизъм на ROS-системата. Пред news-medical, ученит обясняват, че оттам идва и потенциалното и действие при болни с Covid-19.


Досега няма установени сериозни вредни ефекти. Някои пациенти се оплакват от парене в гърдите, главоболие и запек.