В първата част бяха посочени специфики на биологични агенти причиняващи чума, туларемия, холера, бруцелоза, ку треска и антракс. Други биологични агенти, които са разработени и се имат място в аресенала на биологичното оръжие са причинителят на вариолата, венецуелският конски енцефалит, вирусните хеморагични трески, ботулизъм, стафилококов ентеротоксин, рицин и други.

 

Причинителят на вариолата се предава от човек на човек по въздушно-капков път. Заразяващата доза е от 10 до 100 вириона. Инкубационният период е в рамките на 7 до 17 дни, средно 12. Ваксина има – тя е жива и с висока ефективност. Приложението е аерозолно, а потенциалът като биологично оръжие голям.


 

Венецуелският конски енцефалит е вирусно инфекциозно заболяване, което се предава от човек на човек, а за заразяване са достатъчни от 10 до 100 вириона. Инкубационният период е от 2 до 6 дни, а смъртността е ниска. Има висок потенциал като биологично оръжие и се прилага аерозолно и чрез живи вектори (насекоми-комари).

 

Вирусните хеморагични трески се характеризират с висока смъртност. Предават се от човек на човек, а заразяващата доза е едва 1 до 10 вириона. Потенциалът като биологично оръжие е висок и също както конския енцефалит се прилага по аерозолен механизъм или чрез живи вектори (по-конкретно кърлежи).

 

Разработени са ваксини срещу няколко хеморагични трески – жълта треска, Кримска-Конго хеморагична треска, Аржентинска треска, треска на долината Рифт.


Ботулизмът е заболяване, което се причинява от токсин. Смъртността е висока, а заразяващата доза е изключително ниска - 0,001 mg/kg. Инкубационният период е изключително кратък – в рамките на часове, рядко до дни. Като потенциал на биологично оръжие – рискът е умерен, прилага се най-често с храна. Устойчивостта в консервирани храни е висока. В практиката се използва антитоксин.


Стафилококовият ентеротоксин има потенциал за биологично оръжие, но все още ограничен – прилага се с храна. Инкубационният период е изключително кратък – 3 до 12 часа, а заразяващата доза е много ниска - 0,003 mg/kg.