Халогенните дезинфектанти са непреки окислители. Проявяват противомикробната си активност, след като реагират с водата в тъканите. Точният механизъм на действие не е съвсем ясен, но се атакуват ключови системи в микроорганизмите (потискане на синтезата на ДНК, нарушава се мембранната функция).

 

Хлорни препарати. Хлорът оказва противомикробно действие под формата на хипохлориста киселина, образуващата се при разтваряне на хлор във вода при неутрално или кисело pH. Стабилността на разтвора зависи от хлорната концентрация, pH, наличието на органични материали. Един от най-популярните хлорни дезинфектанти е белината (5.25% разтвор на натриев хипохлорит).


 

Използва се за груба дезинфекция на повърхности, съдове за храна, помещения и др. Други използвани препарати от тази група са Chloramin B (26% активен хлор) и хлорна вар. Последният продукт съдържа 25 – 30% активен хлор. Разтвори с концентация под 15% са негодни за дезинфекция.

 

Хлорната вар също се използва за груба дезинфекция на повърхностни отпадъчни материали (0,2 – 1% водни разтвори), уринатори и подлоги, съдове и храна и т.н.

 

Йодни препарати. Йодът е ефективно бактерицидно средство, отстъпващо пред хлора като реактивност. Концентрацията на свободния йод определя антимикробната активност. Йодната тинктура е едно от най-ефективните средства за дезинфекция на кожата. Притежава антибактериално, фунгицидно и ревулзивно действие. Външно се прилага за обработка на оперативното поле, дезинфекция на рани и т.н.

 

Употребата на йодната тинктура е ограничена поради контактния дерматит, който може да предизвика при хора с повишена чувствителност. В последните години широко приложение намират йодофорите – комплексни съединения на йод с повърхностно активни вещества. Йодофорите запазват активността на йода, но липсва дразнещото и алергизиращото действие.

 

Повидон-йод. При контакт с кожата и лигавиците йодът се освобождава постепенно и равномерно в продължение на няколко дни оцветявайки в жълто-кафяво обработената повърхност. Повидон-йод влиза в състава на редица антисептични препарати за локално приложение с висока бактерицидна активност по отношение на много бактерии, вируси, спори и гъбички.

 

В зависимост от концентрацията си йодните разтвори могат да се използват за предоперативно обеззаразяване на кожата, при катетеризация, дезинфекция на рани, за успокояване на афтозни и херпесни стоматити, при кандидоза, за изгаряния и др.