Пациентите с дуктален аденокарцином на панкреаса - PDAC са шест пъти по-склонни да имат жлъчнокаменна болест в рамките на годината преди поставянето на диагнозата, отколкото пациентите без рак, което предполага, че камъните в жлъчката могат да бъдат предупредителен знак за този агресивен вид рак.

 

Дукталният аденокарцином на панкреаса е най-често срещаният рак на панкреаса, който представлява повече от 90% от случаите и често може да доведе до усложнения, тъй като има тенденция да се диагностицира в късни стадии.


 

Ракът на панкреаса може да бъде труден за диагностициране и тогава шансовете за преживяемост и лечение при пациентите стават все по-малки.

 

Досега най-ефективният метод за ранна диагностика на заболяването е скринингът, редовното проследяване и контролът на рисковите фактори от начина на живот.

 

Новите открития показват, че жлъчнокаменната болест може да е фактор за по-добро диагностициране на този вид рак, което от своя страна може да подобри в дългосрочен план скрининга и проследяването на пациентите.

 

Използвайки записи в базата данни SEER-Medicare от 2008 до 2015 г., изследователите са изследвали 18 700 пациенти с дуктален аденокарцином на панкреаса и са ги сравнили със средно 99 287 пациенти годишно от същата база данни.

 

През годината преди поставянето на диагнозата, 4,7% от пациентите с дуктален аденокарцином на панкреаса са имали диагноза жлъчнокаменна болест, а на 1,6% е бил отстранен жлъчния мехур.

 

Сред пациентите без рак, само 0,8% са имали камъни в жлъчката и само 0,3% са претърпяли отстраняване на жлъчния мехур.

 

Жлъчнокаменната болест не причинява рак на панкреаса, но разбирането на връзката с дукталния аденокарцином на панкреаса може да помогне за справяне с високата смъртност от рак на панкреаса, тъй като се предоставят възможности за по-ранна диагностика и лечение, поясняват учените.

 

Тъй като много хора имат камъни в жлъчния мехур, но не развиват рак на панкреаса, бъдещите изследвания биха могли да разгледат по-внимателно лабораторните находки и изследвания, за да се проследи дали има специфични фактори, свързани със заболяването на жлъчния мехур, които биха могли допълнително да разграничат кои пациенти могат да имат повишен риск или да развият рак на панкреаса.

 

Референции:

https://www.eurekalert.org/news-releases/952237