Витамините и минералите са основни хранителни вещества, които изпълняват редица полезни функции в тялото ни.

Съществува тънка линия между получаването на достатъчно от тези хранителни вещества (което е здравословно ) и прекомерната им употреба (което може да се окаже, че ви вредят).

За нормалното функциониране на органите и системите, както и за протичането на разнообразните процеси в организма, е необходим ежедневен прием на около 30 витамина, в комбинация с минерали и други хранителни вещества.

Въпреки че всички те се считат за микроелементи, витамините и минералите се различават значително.

Витамините са органични и могат да бъдат повлияни от действието топлина, въздух или киселина. Минералите от своя страна са неорганични и имат стабилна химична структура.

Това означава, че минералите в почвата и водата лесно намират своето място в тялото, чрез растенията, рибите, животинските продукти, които консумираме.

Това обаче далеч не е толкова лесно, тъй като за оползотворяването от организма на тези вещества е необходимо участието на т.нар. совалкови системи, които се повлияват от редица фактори.

Основно, можем да разгледаме минералите като есенциални (без които не можем) и неесенциални (незадължителни, но също с много важни функции).

Към задължителните минерални вещества се отнасят калций, хлорид, магнезий, фосфор, калий, натрий, сяра. Тяхната основна роля е да поддържат количеството на водата в организма.

Към неесенциалните минерали, наричани още микроелементи се причисляват хром, мед, йод, желязо и много други.

Техните функции също имат ключово значение в поддържането на процесите, протичащи в организма.

 

NEWS_MORE_BOX


Микроелементите помагат за блокирането на увреждащите фактори, влияещи върху клетките на тялото и формират части на ключови ензими и повишават на тяхната активност.

Поддържането на витаминовия и минерален състав в организма е много важен за здравето ни. Основен източник, от който зависи този състав, е балансираното и разнообразно хранене.