Какво представляват антинеопластиците?

Антинеопластичните лекарства са медикаменти, използвани за лечение на рак и други заболявания. Това е общо наименование на лекарства, които спират растежа и деленето на туморните клетки. Антинеопластичните лекарства се наричат още противоракови лекарства, химиотерапия, цитотоксични лекарства, онкологични лекарства и лекарства за рак.

 


Целта на антинеопластичните лекарства при лечението на рак е да спрат или блокират растежа на клетките на тумора. Тези лекарства могат също да лекуват и артрит, множествена склероза, доброкачествени (неракови) тумори и други неракови състояния.

Антинеопластичното лечение същото ли е като химиотерапията?

„Неоплазия“ е друг термин за „анормално и неконтролируемо клетъчно делене“. Туморите се развиват, когато клетките растат и се делят, когато не трябва. Неоплазмата може да бъде злокачествена или доброкачествена. Злокачествените тумори имат способността да се разрастват в близките тъкани и понякога се разпространяват (метастазират) в други части на тялото.

 

Антинеопластично е всяко лекарство или лечение, което убива или спира растежа на туморните клетки. Антинеопластиците могат да включват лъчелечение и биологични лекарства (всеки фармацевтичен лекарствен продукт, произведен в, извлечен от или полусинтезиран от биологични източници), включително имунотерапия и таргетна (прицелна) терапия.

 

Химиотерапевтичните лекарства са един вид антинеопластично лечение. Не всички антинеопластични лекарства са химиотерапия, но всички химиотерапевтични лекарства са антинеопластични лекарства.

 

Повече от 1900 антинеопластични лекарства са каталогизирани в базата данни SEER RX (наблюдение, епидемиология и крайни резултати) на Националния онкологичен институт.

Кога се използват антинеопластиците?

Ако специалист назначи лечение с антинеопластични лекарства, тези медикаменти ще бъдат съобразени с конкретното онкологично заболяване на всеки пациент. Антинеопластичните лекарства могат да бъдат използвани в комбинация с друго или с други лечения, като хирургична операция. Например лъчетерапията и химиотерапията често се използват заедно.

 

Антинеопластиците често се използват преди или след операция или в комбинация с други антинеопластични лечения като имунотерапия, таргетна терапия или хормонална терапия. Хронологията на антинеопластична терапия по време на лечение на рак включва:

  • Неоадювантни терапии, включително химиотерапия или лъчелечение, се прилагат преди пациент да се подложи на операция за отстраняване на тумор;
  • Помощни терапии се прилагат едновременно (например химиотерапия и лъчетерапия едновременно).
  • Адювантни терапии се прилагат след операция за унищожаване на останалите туморни клетки и намаляване на риска от повторна поява на рак (рецидив)

Конкретните комбинации от антинеопластични лекарства, които специалистът назначава се основават на: конкретното онкологично заболяване; колко напреднало е заболяването; общото здравословно състояние на пациента; и как той е реагирал на предишни лечения.

Какви видове антинеопластични лекарства има?

Антинеопластиците са голяма група лекарства и лечения. Те имат много различни химични форми и работят по различни начини. Съществуват множество начини да бъдат характеризирани. Учените понякога ги класифицират по техния химически състав или механизъм на действие. Освен това тези терапии могат да бъдат разделени според видовете рак, които лекуват. Обикновено лекарствата, които лекуват рак, се разделят на пет вида, както следва:

  • Химиотерапия;
  • Лъчетерапия;
  • Целева терапия;
  • Имунотерапия;
  • Хормонална терапия

Един от начините за класифициране на антинеопластиците е по начина, по който действат като цяло. Те могат да бъдат наречени неспецифични или целеви. Неспецифичните антинеопластики атакуват всички бързорастящи клетки в тялото, включително раковите клетки. Обикновено така действат химиотерапиите и радиацията. Тези лечения не са специфични за раковите клетки.

 

Референции:
1. Centers for Disease Control. Hazardous drug exposures in health care
2. National Cancer Institute. Definition of antineoplastic
3. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Antineoplastic agents
4. Verywell Health. Weighing the Pros and Cons of Antineoplastic Drugs