Екип от Центъра по невронауки и катедрата по физика на Хелзинкския университет съобщава за различни от известния досега начин на въздействие на антидепресантите в централната нервна система.

 

Ефектите на селективните инхибитори на обратното захващане на серотонин и други конвенционални видове антидепресанти се смята, че причиняват повишаване на количеството на серотонина или норадреналина в синапсите между невроните в мозъка.


 

Кетаминът, нов бързо действащ антидепресант, се смята, че повлиява чрез инхибиране на рецепторите за глутамат.

 

Невротрофичните фактори регулират развитието и пластичността на нервната система. Всички антидепресанти повлияват тези фактори, увеличавайки тяхното количество, следователно и тяхната сигнализация, но досега се смяташе, че това се случва индиректно през серотониновите и глутаматните рецептори.

 

Новият научен труд, публикуван в Cell, обяснява, че реално антидепресантите се свързват директно с рецептор за невротрофичните фактори, познат като trkB.

 

Няколко са разгледаните видове антидепресанти – Fluoxetine, Imipramine, Ketamine. Оказва се, че всичките реагират с въпросния рецептор директно.

 

Учените обясняват, че вследствие от свързването на лекарствата със самия рецептор, реално не се налага увеличаване в нивата на серотонина или инхибиция на глутаматните рецептори.

 

Свързващото място на антидепресантите върху трансмембранния домен на рецептора са открити чрез молекулярно моделиране, извършено в една от лабораториите на катедрата по физика на университета.

 

Мутационни и биохимични изследвания потвърждават откритието.

 

Освен новата информация за свързването на лекарствата, проучването открива и, че рецепторът за невротрофични фактори е чувствителен към нивата на холестерол в мембраната и при по-голяма количество той променя позицията си.

 

Свързването на антидепресантите с рецепторни димери (структури изградени от два trkB рецептора) ги стабилизира и спира изместването на рецептора, увеличавайки неговата бройка в синаптичната мембрана. По този начин се увеличава и действието на невротрофичните фактори.

 

Друг бонус на проучването е немалко нова информация за структурата и функцията на рецептора за растежен фактор.

 

За учените е интересно, че и бавно действащите антидепресанти, нуждаещи се от натрупване, и кетамина, който действа бързо, влияят на организма чрез свързване с една и съща структура от рецептора.

 

Селективните инхибитори на обратното захващане на серотонин проявяват по-голям афинитет към серотониновия транспортен протеин, в сравнение с trkB-рецептора, докато кетаминът се свързва с глутаматните рецептори и с trkB почти еднакво.

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210218141716.htm

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00077-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867421000775%3Fshowall%3Dtrue