Антибиотичната резистентност е явление, което се наблюдава в последните няколко десетилетия, а в последните години започна да придобива застрашителни мащаби. Тя възниква, когато структурата на бактериите се променя, така че те могат да се преборят с лекарствата, които обикновено ги убиват. Това значително ограничава възможностите за лечение и е световен здравен проблем.

 

Някои щамове бактерии вече са супербактерии, което означава, че не реагират на няколко вида антибиотици. Казано с други думи антибиотиците започват да стават от оръжие номер едно срещу бактериални инфекции в безполезни таблетки с много странични ефекти.


 

С разрастването на антибиотичната резистентност неминуемо се увеличават заболяваемостта и смъртността сред пациентите, което води и до увеличаване на периодите на боледуване и болничния престой. 

 

Какви са причините за антибиотична резистентост? Една от основните причини за възникването на резистентни бактерии е масовата неправилна употреба на антибиотиците. Двете години пандемия, през които преминахме сериозно увеличиха антибиотичния прием. Много хора приемаха антибиотици, без да има реална необходимост от такова лечение. Като отговор на това бактериите започват да развиват резистентност към приеманите антибиотици като естествена реакция на приспособяване. Получените резистентни бактерии могат много лесно да се разпространяват от човек на човек.

 

Използването на антибиотици в селското стопанство е друга причина за резистентните бактерии. Животните могат да бъдат лекувани с антибиотици и следователно могат да пренасят бактерии, резистентни на антибиотици. Зеленчуците могат да бъдат заразени с резистентни на антибиотици бактерии от животинския тор, използван за обогатяване на почвата.

 

Как можем да предотвратим антибиотичната резистентност? Има няколко прости правила, които трябва да се спазват както от пациентите, така и от лекуващите лекари, за да бъде ограничена тази опасност.

  • Редно е антибиотиците да бъдат изписвани само при наличие на бактериална инфекция и направена антиобиограма, с която се установява видът на бактериите и тяхната чувствителност.
  • Не е допустимо прием на антибиотик по съвет на приятел, лекувал се с определен вид антибиотик.
  •  Антибиотиците следва да се приемат в точно определена доза, предписана от лекар и съобразена със състоянието на пациента.
  • Антибиотичната терапия трябва да се изпълнява до край. Дву- или тридневен прием е предпоставка за недолекувана инфекция и възникване на резистентни щамове.
  • И не на последно място, от значение е добрата лична хигиена във всеки дом. Това е предпоставка за намален риск от възникване на инфекции.