Какво представлява миоглобинът?

Миоглобинът представлява протеин, който се намира в мускулните клетки. Той служи за съхранение на кислород, осигурявайки преноса му до работещите мускули. Гмуркащите се бозайници като тюлени и китове са в състояние да останат под вода за дълги периоди от време, тъй като имат по-голямо количество миоглобин в своите мускули, отколкото другите животни.

 


Съществува тясна химическа прилика между миоглобина и хемоглобина, кислород-свързващия протеин на червените кръвни клетки. И двата протеина съдържат молекулярна съставка, наречена хема, която им позволява да се свързват обратимо с кислород. Хемовата група, която съдържа желязо, придава червено-кафяв цвят на протеините. Връзката между кислорода и хемоглобина е по-сложна от тази между кислорода и миоглобина и обяснява двойната способност на хемоглобина да транспортира кислород, както и да го съхранява.

 

При контакт с венозна кръв кислородът се свързва по-лесно с миоглобина, отколкото с хемоглобина, благоприятствайки преноса на кислород от кръвта към мускулните клетки. Така се осигурява кислородът, който работещият мускул изисква за биохимичните реакции, произвеждащи енергия.

 

Каква е функцията на миоглобина?

Миоглобинът е протеин, който се намира в набраздените мускули, които включват скелетни мускули (мускулите, прикрепени към кости и сухожилия) и сърдечната мускулатура. Основната му функция е да снабдява с кислород клетките (миоцити) на мускулите.

 

Всички клетки в тялото се нуждаят от кислород, за да функционират. Те използват кислорода за преобразуване на натрупаната енергия. Клетките на скелетната и сърдечната мускулатура изискват много кислород и енергия поради тяхната постоянна работа.

 

Каква е разликата между миоглобина и хемоглобина?

Докато миоглобинът и хемоглобинът са отговорни за пренасянето на кислород до определени тъкани, те имат различни функции. Хемоглобинът е протеин, намиращ се в червените кръвни клетки, който придава на тези клетки червения цвят. Основната му функция е да пренася кислород от белите дробове до останалите клетки в тъканите и органите на тялото.

 

Миоглобинът присъства главно в напречнонабраздените мускули (чрез които се извършват съзнателни движения на тялото), докато хемоглобинът се намира в кръвния поток. Миоглобинът навлиза в кръвта само когато има мускулно увреждане.

 

Референции:
1. Encyclopedia Britannica. Myoglobin
2. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Biochemistry, Myoglobin
3. ScienceDirect. Myoglobin - an overview