Рискът от сърдечносъдови заболявания при диабетиците е два пъти по-висок, защото високите нива на глюкоза в кръвта прогресивно увреждат съдовете.

 

Това увреждане ускорява развитието на атеросклероза и увеличава риска от инфаркт, стенокардия, инсулт и внезапна сърдечна смърт.  Ето защо контролът на кръвната захар е изключително важен за предпазването от сърдечносъдови заболявания.


 

Американската академия по неврология е публикувала проучване, в което се разясняват стойностите на глюкозата в кръвта, подходящи за диабетици, прекарали инфаркт или инсулт с цел намаляване на риска за повторната им поява.

 

Стойностите на кръвната захар, които предпазват диабетиците от повторно прекаран инфаркт или инсулт, са между 6,8% и 7%, което е средната стойност на кръвната захар, изследвана за тримесечие.

 

Главен показател за това е хемоглобинът А1С – гликиран хемоглобин, който показва контрола на кръвната захар за изминал период от време и измерва процента на хемоглобиновите молекули в кръвта, които са покрити със захарни остатъци.

 

В Университета в Сеул, Корея, са изследвани над 18 хиляди души с диабет, на средна възраст седемдесет години. Всички от пациентите са били приети в болница поради инфаркт или инсулт и им е направено изследване на нивата на хемоглобин А1С, за да се установи контрола на гликемията им през последните месеци.

 

Отчетени нива под 5,7% са определени като нормални, стойностите от 6,5% нагоре се определят като диабет, а участниците в проучването са били със стойности на гликирания хемоглобин близо 7,5%.

 

В проучването е направено и проследяване на пациентите в рамките на една година след приема им в болница, за да се пецени връзката между стойностите на хемоглобин А1С и рискът от повторен инфаркт или инсулт.

 

От всички участници при 8% е установен повторен инфаркт или са починали от съдови заболявания в рамките на една година след началото на проучването. 5% са прекарали повторен инсулт.

 

Проучването е установило, че при пациентите, които са били приети с нива на гликирания хемоглобин между 6,8% и 7%, рискът за повторен инфаркт или инсулт е значително по-висок.

 

При пациентите с диабет рискът за развитие на сърдечносъдови заболявания е от два по пет пъти по-висок, особено при жените.

 

От друга страна, заболяванията, свързани с диабета, каквито са затлъстяването, хиперхолестеролемията и високото кръвно налягане, благоприятстват за развитието на метаболитен синдром, който уврежда артериите и усложнява атеросклерозата.

 

Добрият контрол на нивата на глюкозата в кръвта може да предпази пациентите от сърдечносъдови усложнения.

 

Източници:

https://www.sabervivirtv.com

https://n.neurology.org/content/early/2021/09/29/WNL.0000000000012729