Ендоделните клетки дават насоки на раковите клетки на черния дроб да увеличат производството на протеин, наречен CXCL1, който е свързан с намалена преживяемост при пациенти с рак на черния дроб. До това заключение стига изследователски екип от Колежа по дизайн и инженерство, Института за здравеопазване N.1 и Института за ракови науки в Сингапур към Националния университет на Сингапур, който създава in vitro туморни модели, за да разбере по-добре кръстосаните взаимодействия между раковите клетки на черния дроб и тяхната микросреда.

 

Използвайки отгледани в лаборатория малки чернодробни тумори, култивирани съвместно с ендотелни клетки - това са клетки, които образуват стената на кръвоносните съдове, научният екип е изследвал ролята на ендотелните клетки в прогресията на рака на черния дроб.


 

Конвенционалното разбиране е, че ендотелните клетки са структурни клетки, които образуват кръвоносни съдове.

 

CXCL1 е вид хемокин - сигнален протеин, секретиран от клетките, за да се регулира инфилтрацията на различни имунни клетки в туморите, което означава, че тези молекули засягат туморния имунитет и могат да повлияят на терапевтичните резултати при пациентите.

 

Резултатите проправят пътя към нови терапевтични цели за контролиране на развитието на тумора и задълбочават разбирането за механизмите зад прогресията на рака на черния дроб.

 

Научният труд е представен в сп. Biomaterials.

 

Пробив в разбирането на прогресията на рака на черния дроб

Хепатоцелуларният карцином (HCC) е шестият най-често срещан рак в световен мащаб.

 

Докато през последните години са били одобрени няколко терапевтични средства за лечение на напреднал хепатоцелуларен карцином, въздействието на антиангиогенното лечение върху общата преживяемост на пациентите със заболяванетоостава неизяснено.

 

Предишни проучвания показват, че растежът на тумора се улеснява от биологичен процес, наречен ангиогенеза - развитие на кръвоносни съдове, който осигурява на тумора кислород и хранителни вещества за растеж.

 

За съжаление, ползите от инхибиторите на ангиогенезата са само временни, след което туморът възобновява растежа си.

 

За да намери нови терапевтични цели за по-добър контрол на развитието на тумора, екипът на NUS е проучил ролята на ендотелните клетки в развитието на рак, използвайки проектирани in vitro туморни модели.

 

Учените са открили, че „комуникацията“ между раковите клетки на черния дроб и ендотелните клетки допринася за генерирането на макрофаги.

 

Тези имунни клетки са провъзпалителни и насочени в полза на ангиогенезата, потенциално създавайки много благоприятна микросреда за разрастване на тумора.

 

Това последно проучване подчертава значението на създаването на такива сложни съвместни култури, за да се разбере по-добре средата на рака на черния дроб.

 

Важно е, че тези модели на съвместна култура могат да бъдат полезни за проучвания за разработване на лекарства, насочени към рак на черния дроб, и могат също да послужат като ценни платформи за по-добро разбиране на това как се насърчава възпалението при рак на черния дроб и как то допринася за прогресията на рака.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2022.121527