Изучавайки човешката белодробна тъкан, изследователи наскоро са открили наличието на нов тип клетки в белите дробове.

 

Наричат се RASC - секреторни клетки на дихателните пътища, които се намират в белите дробове, близо до алвеоларните структури.


 

Тази област на белите дробове е особено важна, тъй като там се извършва обменът на кислород и въглероден диоксид.

 

Тези клетки участват в производството на протеини, необходими за лигавицата на дихателните пътища.

 

Освен това, те притежават функции, подобни на стволовите клетки.

 

По този начин RASC ще могат да регенерират други клетки, по-специално тези, които са от съществено значение за правилното функциониране на белодробните алвеоли.

 

Разбиране на белодробните заболявания

Изследователите са установили, че тези клетки са особено чувствителни към тютюнопушене.

 

Въпреки че отдавна е известно, че тютюнопушенето е вредно за здравето и причинява влошаване на функциите и здравето на белите дробове, учените вече са в състояние да разберат по-добре механизмите, свързани с белодробното увреждане.

 

Регенеративните функции на RASC наистина изглежда са засегнати при хронична обструктивна белодробна болест - ХОББ, която често се развива при пушачи.

 

При ХОББ се наблюдава прогресивно влошаване на функциите на алвеолите и следователно загуба на дихателен капацитет.

 

Досега учените не са знаели как действа това заболяване на клетъчно ниво.

 

В момента терапевтичният подход при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест включва противовъзпалително лечение или кислородна терапия.

 

Този подход може да забави прогресията на заболяването, но не може да го спре или да поправи настъпилите увреждания.

 

Нови терапевтични възможности при белодробни заболявания

Изследователите са идентифицирали и друга функция на RASC.

 

В допълнение към тяхната секреторна функция, тези клетки биха имали способността да се трансформират в прогениторни клетки, наречени AT2.

 

Прогениторните клетки са клетки, които обикновено произлизат от стволовите клетки, които все още не показват признаци на диференциация, но впоследствие могат да доведат до появата на клетки със специфичен структурен и функционален характер.

 

Следователно RASC ще направят възможно както регенерирането на тези недиференцирани AT2 клетки, така и поддържането на тяхната популация, за да се гарантира доброто здраве на белодробните алвеоли.

 

Въпреки това, по време на възпаление или заболявания, като хронична обструктивна белодробна болест, АТ2 клетките се разграждат.

 

Именно това увреждане постепенно би довело до разрушаване на клетките.

 

За изследователите дефектът на RASC би бил в основата на разграждането на AT2 клетките.

 

При пациенти с хронична обструктивна белодробна болест, но също и при здрави пушачи, изследователите наблюдават, че много AT2 клетки са променени, което предполага дефектна трансформация на RASC в AT2 клетки.

 

Следователно възстановяването на нормалния процес на диференциация на RASC в AT2 клетки би било начин за разработване на ефективно лечение срещу някои белодробни заболявания.

 

Този вид лечение може да направи възможно спиране на развитието на заболяването, но също така и регенериране на белодробните алвеоли, което позволява на пациента да възстанови нормалния капацитет на белите дробове.

 

Референции:

https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/des-nouvelles-cellules-aux-proprietes-regeneratives-decouvertes-au-fond-de-nos-p-68111

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04552-0