Ракът на яйчниците не е най-често срещаното раково заболяване при жените, но често се открива, когато вече е в напреднал стадий, което може да усложни лечението и да влоши прогнозите. 

 

Траметиниб за лечение на рак на яйчниците


 

Клинично проучване във фаза 2/3, е показало действието на една алтернатива на референтните молекули за лечение на специфична форма на рак на яйчниците - нискостепенен серозен карцином.

 

Този тип тумор принадлежи към семейството на така наречените епителни тумори, които представляват почти всички видове рак на яйчниците.

 

Обикновено се диагностицира при жени на възраст над 50 години.

 

Златният стандарт за химиотерапевтично лечение на нискокачествен серозен карцином включва пет лекарства.

 

Някои от тях се приемат перорално, други се прилагат интравенозно.

 

Една или повече молекули могат да бъдат подходящи в зависимост от случая.

 

Алтернативата е траметиниб - инхибитор на нерегулирания клетъчен сигнален път в раковите клетки.

 

Учените са наблюдавали ефектите му върху периода на преживяемост без прогресия -  интервалът от време, през което заболяването не се влошава.

 

Проучването е включвало 130 жени, лекувани с траметиниб, които са били сравнени с други 130 жени, лекувани конвенционално.

 

Те са проследени в продължение на повече от две години, през които лекарите са оценявали прогресията на тумора на яйчниците на всеки осем седмици през първите петнадесет месеца, след това на всеки три месеца до края на проследяването.

 

В групата на лекуваните с траметиниб - 78% от жените са имали период на преживяемост без прогресия, в сравнение с 89% в другата група.

 

Въпреки това, в групата, приемала траметиниб, този период е по-дълъг: 13 месеца срещу 7,2 месеца в конвенционалната група.

 

Прилагането на траметиниб, подобно на това на други молекули, е свързано с редица странични ефекти, които включват: обрив, анемия, хипертония, повръщане и умора, коремна болка, анемия, гадене.

 

Рискът от прогресия и летален изход намалява наполовина

И в двата случая тестваните терапевтични средства позволяват да се спре растежа на тумора, без той да се елиминира напълно.

 

Няколко месеца след края на проследяването, при 43% от участничките е настъпил летален изход поради усложнения от тумора.

 

Общата преживяемост за групата, приемала траметиниб, се оценява на 37,6 месеца, срещу 29,2 месеца за втората група, на която е било прилагано конвенционално лечение.

 

Траметиниб намалява риска от прогресия на заболяването или летален изход с 52%, поясняват авторите на изследването в научна публикация.

 

С тези обещаващи резултати, траметиниб скоро може да се превърне в референтно лечение за лечение на нискостепенен серозен карцином.

 

Източници:

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cancer-traitement-ralentit-developpement-cancer-ovaires-96581/

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2902175-9