Екип от учени на Бостънския медицински университет откриха редица белтъци и клетъчни пътища, които се променят при инфектиране на клетката със SARS-CoV-2. Откритията допълват наличните досега знания за патогенезата на болестта и предлагат нови методи за справяне с инфекцията.


Фосфорилирането е процес на модификация на белтъците, играещ важна роля в регулацията на тяхната функция, вътре в клетката. Процесът е стриктно контролиран в неувредени клетки. При зараза на клетките с вируса, настъпва дезорганизация в клетъчните регулаторни процеси, което води до променено количество протеини и променена честота на фосфорилиране. Тези промени подпомагат размножаването на вируса и последващото разрушаване на клетката.


С проникването на вируса в клетката, той започва да използва нейните ресурси, нужни за растежа, функциите и деленето ѝ. Вирусът използва веществата за размножаване, докато успешно избягва и атаките на имунната система. Създават се нови вирусни частици, които напускат увредената клетка и я оставят да се саморазруши. Процесът се повтаря и води до дългосрочното увреждане на белодробната тъкан, вследствие на множеството разрушени клетки.Учените изследват клетъчни модели, заразени с вируса. Те наблюдават клетките от първия час след инфекцията до 24-ия час, за да разберат за бързо настъпващите поражения. Изследванията продължават и след това. Наблюденията се сравняват с неинфектирани клетки. Всички протеини от неинфектирани и инфектирани клетки, кореспондиращи на съответен час от проучването биват белязани със специфични тагове. По този начин с помощта на специален спектрометър се осъществява количествено определяне на белтъците и извършените фосфорилирания.


Резултатите потвърждават, че инфектираните клетки показват значителни разлики във изобилието от белтъци, а значителен брой промени се наблюдават още час след проникването на вируса в клетката. 


Проф. Андрю Уилсън, участник в изследването, разяснява, че изследването на белодробните клетки, най-увредени от вируса, дава изключителна важна информация за самата инфекция, която не може да се открие в други клетъчни модели.


Изследователите предлагат поне 18 вече съществуващи клинично одобрени лекарства, които могат да се приложат за терапия на ковид. Според тях голяма част от тези лекарства биха блокирали размножаването на вируса.


Откритията са съществени за откриването на нови, обещаващи, достъпни и бързи подходи в лечението на COVID-19. Научният труд е представен в Molecular Cell


Източници:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276520308285?via%3Dihub

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201202114502.htm