Пътищата на приемане на лекарствата зависят не само от фармакологичните характеристики на молекулата в състава им, но и в голяма степен от ефекта, който се цели. Този ефект зависи от тъканите, до които и през които преминава субстанцията, силата и скоростта, с които тя действа, но също така и пътищата, с които се изхвърля от тялото.

 

Всичко това е важно да се познава добре от лекарите, но и от самите пациенти. Хубаво е да се знае кои лекарства в какви форми съществуват на пазара. Заместването на една форма с друга в много случаи е възможно, но в други е свързано с рискове да се наруши ефектът на лекарството или да се проявят нежелани реакции.


 

Какви са предимствата на въвеждането на лекарствата през стомашно-чревния тракт?

Най-общо пътищата на медикаментозен прием са два - ентерален (през храносмилателната система) и парентерален (извън нея). При ентералния прием разглеждаме също два способа - прием през устата (на таблетки, капсули, сиропи и т.н) и ректален (основно свещички, лечебни клизми и други).

 

В стомашно-чревния тракт лекарствата се абсорбират и попадат в кръвта, а от там - в целия организъм. Има лекарства, които не подлежат на абсорбция, а попадат непроменени в чревния тракт, където проявяват директното си действие. Основното им предимство е сравнително по-голямата достъпност за приложение в почти всички възрастови групи и състояния.

 

Поставянето на лекарства през ануса често се прилага при нужда от локално лечение. Ректалното приложение се предпочита особено при болни с повръщане, при малки деца, както и при търсене на по-бърз ефект. Поради богатото кръвообращение на зоната, посредством хемороридалния плексус, лекарствата сравнително бързо попадат в обшото кръвообращение. Така се избягва дразненето на храносмилателния тракт, както и филтърът на черния дроб.

 

Какви плюсове имат останалите методи за лечение?

Парентералното приложение, от своя страна, обхваща много и разнообразни способи, всеки от които има своите предимства в конкретни ситуации. Инжекционно могат да бъдат въвеждани лекарства в различни органи и тъкани, но най-разпространено е венозното приложение. При него по-бърз и директен начин нужното лекарство попада в общото кръообращение и буквално за секунди може да се получи търсеният ефект. Така по-лесно се измерва плазмената концентрация на веществата. Заобикаля се също храносмилателният тракт, често повлияващ усвояването на медикаментите.

 

Освен венозно въвеждане се използват още мускулно и подкожно, което зависи основно от фармакологичните особености на съответното вещество. Така лекарствата се разпределят сравнително по-равномерно в организма, като се избягва и дразнещото действие на медикамента върху вените. Други, специфични методи за инжекционно поставяне на лекарства, са чрез интракардиална, интраперитонеална, интраабдоминална и т.н. инжекция. Чрез тях веществото навлиза директно в органа или кухината, където е търсеният ефект и там имат най-висока концентрация. Избягва се разпределението на веществото в целия организъм, постига се по-бърз ефект и т.н

 

NEWS_MORE_BOX

 

Прилагането на локални форми на лекарствата - тип кремове, унгвенти, лосиони по кожа и лигавици в голяма степен избягва нежеланите им ефекти върху организма. Те действат директно върху обработената зона, постигайки бърз и контролиран ефект. Факт е обаче, че въпреки, че приложението е локално, веществата в ниски концентрации проникват в тъканите, а от там в цялото кръвообращение. Например кожно прилагане на кортикостероиди или антибиотици трябва винаги да се взима предвид и да се съобщава на лекаря.

 

Особено ценен е методът на инхалаторно приложение на медикаменти. Те директно попадат в тъканите на белия дроб чрез вдишания въздух от инхалатор или „помпичка“. По този начин особено сериозни медикаменти могат да бъдат прилагани без да проявяват системните си странични ефекти. Така се избягва дразнене върху стомашно-чревния тракт, вените и ефектът е бърз и лесно проследяем.

 

Бъдещето е на търсене на начини за минимизиране на нежеланите ефекти от системното приложение на лекарствата, като същевременно ефектът е достатъчно силен, качествен и продължителен.