Ниските нива на физическа активност са основен рисков фактор за влошаване на здравето и повишаване на смъртността. В световен мащаб намалената физическа активност причинява близо 2 милиона смъртни случая всяка година. Тя е свързана и с повечето основни хронични заболявания, включително диабет тип II, остеопороза, инсулт, сърдечносъдови заболявания и рак.


Слабата физическа активност увеличава риска от рак на дебелото черво и рак на гърдата, както и от рак на ендометриума. Особено важно е въздействието от заседналия начин на живот върху риска от рак на дебелото черво. Високите нива на физическа активност могат да намалят риска от рак на дебелото черво до 50%. Научните доказателства сочат, че липсата на физическа активност може да бъде свързана и с повишен риск от рак на белия дроб и простатата. Като цяло, заседналият начин на живот е свързан с 5% от смъртните случаи, причинени от рак.


Връзката между намалената физическа активност и рака на дебелото черво и рака на гърдата са документирани при хора с различна телесна маса. Това предполага, че намалената физическа активност влияе върху риска от рак, независимо от нейното въздействие върху увеличаването на телесното тегло. Съществуват няколко предполагаеми механизма, за да се обясни връзката, която се наблюдава между активността и риска от рак.


 

Физическата активност може да намали нивата на циркулиращия в кръвта инсулин, както и на други хормони и други растежни фактори и може също така да промени и нивата на простагландините и да подобри имунната функция. Що се отнася до рака на дебелото черво, се предполага, че чрез намаляване на времето за преминаване на съдържимото през стомашно-чревния тракт, физическата активност може също така да сведе до минимум и времето за контакт между лигавицата на дебелото черво и потенциални карциногени в изпражненията.


В допълнение, ефектите от заседналия начин на живот са обратими: доказателства показват, че дори и след години застоял начин на живот, повишаването на физическата активност може да намали риска от преждевременна смърт. По-малко от 30 минути на ден умерена физическа активност значително намалява риска от заболяване.