Сред хората, които страдат от мигрена, има по-голям риск от развитие на сърдечно заболяване - връзка, която не се дължи на гените, убедени са експерти. 
 
Изследователите анализират данни на две мащабни проучвания, чиито фокус е насочен към генетичните вариации, които биха могли да повишат риска от мигрена и сърдечни болести
 
Първото включва почти 20 000 души, които страдат от епизоди на мигрена, и над 55 000, които не са засегнати от тежко главоболие. В рамките на второто проучване участват повече от 85 000 души, като около 21 000 от тях имат сърдечно заболяване.
 
Авторът на проучването, което анализира тези данни, д-р Аарно Палоти от Масачузетски технологичен институт и Харвард в Бостън, САЩ, обяснява, че целта на него и екипа му е да се открият общи генетични варианти сред хората, които страдат от мигрена и сърдечно заболяване. 
 
Изследователите не установяват общи генни вариации между мигрена с аура и сърдечните заболявания, макар според някои данни този тип на тежкото главоболие да се свързва с повишен риск от сърдечни болести.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Има обаче общи генетични вариации между мигрената, която протича без аура, и сърдечни нарушения, но се оказва, че тази връзка е благоприятна относно здравето на сърцето. Това се посочва в данните, публикувани в сп. Neurology Genetics.
 
С други думи, хората, които страдат от мигрена без аура, са предразположени в по-малка степен към развитие на проблеми със сърцето. 
 
Експертите напомнят, че има и други фактори, които могат да повлияят на рисковете от сърдечни заболявания, като повишат риска от тях. Сред тях са затлъстяване, липса на физическа активност, тютюнопушене, депресия.