Антителата, изградени срещу вируса, причиняващ Covid-19 намаляват с времето, но имунни клетки, специализирани срещу вируса, се откриват и 6 месеца след преминаването на инфекцията, съобщават учени от университета в Бирмингам, Великобритания.


На фона на повече от 55 милиона човека, инфектирани с вируса, броят на повторно заразените е изключително малък. Въпреки доказателствата, че хуморалният имунитет (антителата) намалява, учените от центъра по хематология на университета в Бирмингам твърдят, че клетъчният имунитет продължава да действа повече от 6 месеца след това, благодарение на което заразяване настъпва рядко.


Т-хелперите са вид левкоцити, изключително важни за осъществяването на имунния отговор. Те секретират цитокини, например интерлевкин-2, активирайки други имунни клетки срещу антигена.Между март и април месец тази година 100 преболедували са взели участие в изследването, публикувано в bioRxiv.


Изследваните лица са между 22 и 65-годишна възраст и повече от 70% са жени. При инфекцията те развили слаби или никакви симптоми и нямали нужда от болнично лечение.


На изследваните ежемесечно били взимани кръвни проби, в които учените наблюдавали промяната в концентрацията на антителата и броя на имунните клетки, специализирани срещу вируса.


При анализа на данните учените открили, че хора, прекарали инфекцията асимптомно, развиват по-слаб имунитет. При тях нивата на Т-хелперите били наполовина по-ниски.


Силата на Т-клетъчните отговори срещу три от протеините на SARS-CoV-2 корелирала с пиковите нива на антителата срещу въпросните протеини през шестте месеца на изследването. Този факт потвърждава, че в имунния отговор срещу патогена участие взимат и антитяло-синтезиращите В-клетки и Т-клетките.


Проучването дава надежда, че ваксините срещу вируса, чиято идея е да пресъздадат имунния отговор, настъпващ при заразяване с вируса, ще предложат трайна защита на населението.


Проучването се смята за ограничено, вследствие на малката група изследвани, малкия брой възрастни измежду изследваните и липсата на изследвани тежки случаи. Въпреки хипотезата, пълни доказателства за действието на въпросните клетки в трайния имунитет срещу вируса все още липсват, споделя проф, Пол Мос пред Medical News Today. Все още са нужни много изследвания за разбирането на трайния имунитет при Covid-19.