Ново проучване откри причината, поради която някои пациенти изпитват диария след прием на един вид антибиотик.


То е проведено от изследователи на Сингапурската обща болница (SGH) и Сингапур-MIT Алианс за изследвания и технологии (SMART) и изследователското предприятие на MIT в Сингапур.

 


Изследователският екип разкрива каква е причината някои пациенти да страдат от диария след приемане на антибиотика амоксицилин-клавуланат.

 

Антибиотикът е широко предписван и се използва за лечение на много инфекции, включително пневмония и инфекции на пикочните пътища.

 

Екипът установява, че нивото на чревните бактерии от сем. Ruminococcaceae значително варира и влияе на диарията след проведено антибиотично лечение.

 

Ruminococcaceae е семейство бактерии, което играе важна роля в поддържането на нормалната чревна флора.

 

Диарията може да бъде много сериозен проблем за пациентите, които не могат да приемат амоксициклин, въпреки че това е много ефективен и достъпен антибиотик за тяхната инфекция.

 

Поради тази причина познаването на механизма, по който се предизвиква диарията и разпознаването на рисковите пациенти би могло да подпомогне за предотвратяването или свеждането до минимум на нежеланите реакции.

 

В проведеното изследване участват 30 здрави доброволци, които са включени на тридневен перорален курс на амоксицилин-клавуланат.

 

Пробите от техните фекалии са събирани в определени дни за период от четири седмици, след което са анализирани с помощта на генно секвениране. Това е направено с цел да се търсят промени в чревния микробиом по време на терапевтичния период.

 

Резултатите показват, че нивата на бактериите от сем. Ruminococcaceae във фекалиите на изследваните доброволци, които са развили диария, са значително по-ниски в сравнение с тези, които не са го направили, както преди, така и по време на лечение с амоксицилин-клавуланат.

 

Това предполага, че в зависимост от чревния си състав, хората могат да изпитват известна предразположеност към антибиотично асоциирана диария.

 

В световен мащаб един на всеки трима пациенти, на които е предписан амоксицилин-клавуланат, развива диария.

 

В някои случаи тази диария е толкова тежка, че лекарите трябва да спрат антибиотика преждевременно, което води до неадекватно лечение на таргетната инфекция или необходимост от преминаване към друг антибиотик - по-скъп или приложим единствено интравенозно.

 

Освен това диарията може да удължи болничния престой на пациентите. Това води до по-висок риск от развитието на други инфекции.

 

Въз основа на направеното проучване екипът се надява да проведе допълнителни клинични анализи, за да провери дали някои видове бактерии от семейството на Ruminococcaceae могат да бъдат използвани като пробиотик за предотвратяване на антибиотичната диария в бъдеще.

 

Резултатите от проучването са публикувани в рецензираното научно сп. iScience през януари 2022 г.

 

Източници:

https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)01614-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS258900422101614X%3Fshowall%3Dtrue