Темата за ваксините е все по-дискутирана в световен мащаб. Експерти, медицински специалисти, пациенти и медии разискват ползите от ваксинацията и развенчават митове относно потенциалните рискове.


Моделът на ваксинация през целия живот е ваксинален подход, който предполага поставянето на ваксина в даден етап от човешкия живот. Целта е превенция на дадено заболяване в съответната възраст на пациента. Освен очевидните ползи за общественото здраве, този ваксинален модел би могъл да разреши редица локални ваксинални проблеми, сред които:

 


  1. Гео-политически-икономически проблеми - Такива са нестабилната политическа обастановка, високата инфлация и бежанската криза.
  2. Социално-икономически проблеми - Те са свързани с факта, че България все още е най-бедната страна членка на Европейския съюз, както и с острата демографска криза и застаряващото население у нас.
  3. Последствия от Ковид-19 – Тук се включват тежестта върху болничните заведения от болни от Ковид и пост-Ковид синдром; недостигът на квалифициран персонал; нуждата от продължаващо увеличение на бюджета с цел да се покрият болничните разходи.
  4. Модел на ваксинация – Настоящият ваксинален модел на задължителните и препоръчителните ваксини у нас буди неудовлетворение сред общопрактикуващите лекари заради някои свои недостатъци.
  5. Доверие във ваксините – Справянето с този проблем се налага поради явното колебание сред докторите, общопрактикуващите лекари и експертите, особено що се касае до препоръчителните ваксини; Наблюдава се и недостиг на ангажираност към ваксините от страна на здравните професионалисти; Освен всичко останало, превенцията все още не е приоритет в качеството си на ефективна здравна политика.

 

Друг позитив, произлизащ от имунизациите, е намаляването на нуждата от лечение с лекарства. Ваксините, предотвратяващи заболявания като грип, пневмококови и други заболявания сред възрастното население, редуцират не само сумата за прием на медикаменти с цел справяне със самото заболяване, но и разходите, свързани с лечение на усложненията от тези предотвратими заболявания. Освен това се предотвратяват страничните ефекти на лекарствата, които биха били приети от пациента, включително се превентира развитието на антимикробна резистентност. Важно е да се отчете, че възрастното население е особено податливо на странични ефекти от медикаментите, което често се дължи на едновременния прием на повече от едно лекарство. Вземането на множество медикаменти се свързва с негативни здравни последствия и е причина за лекарствени взаимодействия и проблеми с безопасността при тази възрастова група.


Тези и други ползи от ваксините подкрепят тезата, че имунизацията е сигурен и надежден начин за справяне с риска от развитие на редица заболявания. Ваксините спомагат значително цялостното развитие на медицината и здравето на световното население.