Изследователи от Съединените щати са провели проучване, показващо, че ваксините срещу щама на коронавируса, причиняващ COVID-19, разработени от Pfizer-BioNTech и Moderna, генерират координиран адаптивен имунен отговор, който е способен да предпазва и при последваща среща с вируса. Това се дължи на стимулация на имунната система, която вече се е срещала с вируса.


Екипът от Калифорнийския университет установява, че голямо значение оказват специфични за спайк протеините вложени В лимфоцитни клетки.


Спайк протеинът медиира началния етап от процеса на инфекция със SARS-CoV-2 и е основната цел на антителата след прекарана инфекция или ваксинация.Ilhem Messaoudi и колеги обясняват, че ваксинацията също активира CD4 Т-лимфоцитни клетки и по този начин индуцира стабилни антигенспецифични полифункционални CD4 T-клетъчни отговори. В допълнение се индуцира и CD8 Т-клетъчен отговор, който е налице при всички изследвани лица, които преди това са получили ваксина.


Важно е да се отбележи, че ваксинацията и инфекцията осигуряват два различни пътя към формирането на имунитет.


Пандемията от COVID-19, започнала през декември 2019 г. в Ухан, Китай, благодарение на интензивните глобални усилия доведе до бързо разработване на ефективни ваксини срещу причинителя - SARS-CoV-2. Една част от тях са базирани на mRNA, разработени от Pfizer (BNT162b2) и Moderna (mRNA-1273). Констатации от клинични проучвания показват, че 95% от максималното ниво на защита се постига в рамките на 1 до 2 месеца след поставяне на втората доза.


Механизмите, чрез които тези ваксини предизвикват дълготраен клетъчен имунен отговор към вируса, остават все още ненапълно разбрани. Естествената инфекция и ваксинацията водят до формиране на различен Т- и В-клетъчен отговор. Но независимо от това както инфекцията, така и ваксинацията предизвикват свързващи и неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2.

 

Тези антитела са открити още две седмици след първата доза ваксина, като нивата се увеличават няколко пъти над първоначалното ниво след втората доза.


Докато неутрализиращите титри на антителата след първата доза ваксина са сравними с тези при реконвалесциращи (възстановяващи се) пациенти, значително по-високи нива се наблюдават при ваксинираните след бустерната доза.

 

Предварително отпечатаната версия на изследователската статия е достъпна на сървъра bioRxiv, докато резултатите все още подлежат на допълнителни проверки.


Източник:
Single cell profiling of T and B cell repertoires following SARS-CoV-2 mRNA vaccine | bioRxiv