Смъртността, която се дължи на лошо здравеопазване, е по-голяма от тази при липсата на достъп до здравеопазване. Проучване, подкрепено от Harvard T H Chan School of Public Health и Gates Foundation и съставено от 30 световни експерти, ни информира, че съществува „епидемия от лошо здравеопазване“, което коства живота на близо 5 милиона души годишно. По-конкретно, в страните с ниски и средни доходи от всички 8,6 милиона смъртни случая годишно, дължащи се на лечими състояния, само 3,6 милиона се дължат на липса на достъп.

 

Въпреки че универсалното здравеопазване е прието от глобални организации като Световната здравна организация и Световната банка като средство за подобряване на здравето и намаляване на финансовата тежест, публикуваният в The Lancet анализ е показателен, че подобен подход ще остане абстрактен и безсмислен мит, ако самата медицинска грижа не се промени.


 

От една страна, на здравеопазването му липсва достатъчно ясно изразен етичен принцип. Без да бъдат обгрижвани с уважение, малко е вероятно пациентите да се възползват систематично от здравните услуги, дори да са номинално достъпни. Неуважението обаче не може да изчерпи посочените в доклада проблеми. Както свидетелства той, клиничната грижа често е твърде неадекватна – диагнозите са неправилни и се изготвят твърде бързо, съществува мискомуникация между пациент и лекар, безопасността на пациентите е застрашена от наранявания, причинени от лошо лечение, налице е финансова несигурност и т.н.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Осигуряването на съответното качество обаче не трябва да се ограничава единствено до здравните системи и здравните министерства, а трябва да проникне в националните инфраструктури, допълват експертите. Пътища, транспорт, канализация, образование – всички те оказват влияние върху здравословното благосъстояние на хората.

 

Постигането на доверие в здравната система е бавен процес, но когато здравните работници и политиците изберат да търсят лечение в държавните институции на собствената си страна, тогава ще се изпрати сигнал, че на системата може да й се вярва.