Онкогенните вируси са вируси, които превръщат клетките, които заразяват в ракови и водят до появата на тумори.

 

Този процес е бавен и ракът се появява години след първоначалната инфекция. Той не е систематичен и невинаги се проявява. Немалка част от пациентите, заразили се с онкогенен вирус, могат да живеят продължително време, без изобщо да развият рак.


 

Екип от Imperial College London в сътрудничество с Университета Кумамото в Япония, изследва механизмите, които постепенно трансформират клетка, заразена с онкогенен вирус, в ракова.

 

Техният предмет на изследване е HTLV-1, ретровирус, специфичен за Т-лимфоцитите. Този вирус причинява левкемия.

 

Смята се, че между 5 и 10 милиона души в световен мащаб са заразени с този вирус, но само 3 до 8% от тях развиват вирулентен рак. Това е Т-клетъчен лимфом при възрастните или за по-кратко ATL. Учените си поставят за цел да изучат механизмите в процеса от инфектирането до развитието на тежката патология.

 

Инфектирани и свръхактивни клетки

Те анализират мононуклеарните кръвни клетки на дванадесет здрави доброволци и на трима пациенти, заразили се с HTLV-1.

 

Изследователите установяват, че при пациенти с рак, Т-клетките са свръхактивирани.

 

Тези клетки произвеждат протеини в необичайни количества, които поддържат тяхната постоянна пролиферация и не позволяват на имунната система да ги унищожи.

 

Това състояние на свръхвъзбуждане се индуцира от присъствието на протеина Tax на HTLV-1.

 

Клетките, които се размножават твърде много и бързо, са по-податливи на увреждане на ДНК структурите им, което улеснява превръщането им в ракови клетки и развитието на туморни маси.

 

По-доброто разбиране на механизмите на възникване на ракови процеси при клетките от вируси също води до установяване на нови терапевтични насоки и методи.

 

Хроничното активиране на Т-клетките може да бъде спряно от молекули, които блокират сигнални пътища, които казват на клетките да бъдат активни, пояснява Масахиро Оно от университета Кумамото.

 

Като алтернатива, в бъдеще лечението също може да е насочено към протеините, които свръхактивните Т-клетки секретират, за да се размножават за кратко време.

 

Източници:

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/virus-virus-peut-transformer-cellule-cancer-95639/

https://www.jci.org/articles/view/150472