През миналия 20-и век медицинската наука постигна забележителни успехи в лечението, превенцията и ограничаване, дори изкореняване на някои болести, които са водеща причина за смъртност сред населението. Една от водещите причини за благополучието и ограничаването на много заболявания е поддържането на добра хигиена както лична, така и болнична и осъзнаване колко важно е това.

 

Напредването на технологиите даде силен тласък и на медицината. Проектът „Човекшки геном“ даде възможност на лекарите за диагностика и лечение на редица заболявания и генетични мутации – аутизъм и епилепсия например. С процеса на дешифриране на генетичния код при всеки човек, лекарите имат възможност за поставяне на по-точна диагноза, особено при новородени и малки деца, където точната диагноза е критична. Тази нова технология дава възможност за ранна диагностика на някои заболявания, още преди появата на първите симптоми – Алцхамер, Паркинсон и много други.


 

Нанотехнологиите в помощ на здравето. Използването на наноботи и наномедицина в човешкото тяло е нов вид лечение, което позволява на специалистите да повлияват процесите в тялото на молекулно ниво. Тези миниатюрни технологии направиха революция в лечението и медицинските наблюдения, извършвани в човешките органи. Микроскопичният размер на тези нови технологии позволява на лекарите да насочат лечението към точно определена тъкан, дори клетка от тъканта. Това дава възможност за прецизно лечение и минимални странични ефекти.

 

Мобилните технологии промениха също и медицината. Страните от развиващия се свят вече е възможно да получат по-качествена медицинска грижа благодарение на развиващите се мобилни технологии. Така например соларните системи дават възможност на лекарите, практикуващи в отдалечени райони, да работят с технологии, които изискват електричество и които са преносими.

 

Едни такива устройства са смартфон – микроскопи. Те позволяват бърза и точна диагноза на различни видове паразити, бактерии и други инфекции. Това е от изключително значение за навременното и точно лечение. Телемедицината става все по-популярна и търсена. Особено в райони, където достъпът до лекар е силно затруднен.