За учените не е тайна, че настроението и стресът допринасят за скъсяване продължителността на живота. Изследователи обаче установяват гените, които имат отношение в целия този процес. 
 
Екип специалисти от Университетското училище по медицина на Индиана в САЩ и от Изследователския институт Скрипс в Калифорния, САЩ, провеждат многостранен проект, който изследва генетичната основа на преждевременното стареене, в резултат на излагане на стрес и наличие на психични заболявания
 
В проучването участие взимат хора, а също така и Caenorhabditis elegans, които са най-изучаваните червеи. 
 
Изследователите се опитват да идентифицират разнообразието на гените, за които се смята, че контролират въздействието на настроението и отговора на стреса по отношение на дълголетието на организма. 
 
Генът ANK3 представлява особен интерес за изследователите, тъй като играе ключова роля в този процес. Този ген се свързва с протеин, познат като „ankyrin-G“. Той участва в определени видове синаптична трансмисия. 
 
Преди генът е свързван с биполярно разстройство, аутизъм и шизофрения. Той е и основен кандидат за разкриване на връзката между емоционалните реакции и преждевременното остаряване
 
След последващ анализ на гените изследователите установяват, че онези, които се свързват с настроението, стреса и дълголетието, менят своите съставки с възрастта. Това става ясно, след като биват анализирани гените на хора, които изпитват значителен стрес или нарушения, свързани с настроението
NEWS_MORE_BOX
 
Тези промени са от типа, който обикновено се свързва с по-кратка продължителност на живота и преждевременно остаряване. Предишни проучвания установяват, че когато червеите Caenorhabditis elegans са изложени на антидепресант, те живеят по-дълго. Това е отправната точка на настоящото проучване.
 
Оказва се, че гените, които в най-голяма степен се свързват с продължителността на живота, „модулирана“ от настроението и стреса, участват и в митохондриалната дисфункция. В това откритие има логика, тъй като връзката между митохондриалната дисфункция и стареенето се установява по време на друго проучване. 
 
Данните са поместени в Molecular Psychiatry