Ракът на яйчниците е злокачествено заболяване, което често се диагностицира в по-напреднал стадий.

 

Лечението на този рак се е променило незначително през последните няколко десетилетия, като хирургията и химиотерапията са най-често срещаните терапевтични подходи.


 

Имунотерапията - вид лечение, което активира имунната система на пациента, за да се насочи към раковите клетки, е успешна при много заболявания, но не и при рак на яйчниците и не е ясно защо.

 

Изследователи от Moffitt Cancer Center са искали да подобрят разбирането си за имунната среда при рак на яйчниците с надеждата да направят имунотерапията подходяща за тези пациенти.

 

В ново проучване, публикувано в Cancer Cell, те са установили ключови характеристики на имунните клетки при рак на яйчниците и са идентифицирали клетъчни типове, важни за реализиране на имунен отговор.

 

Инхибиторите на контролните точки са специфичен вид средства за имунотерапия, която действа чрез активиране на имунни клетки, наречена Т-клетки.

 

За да работят инхибиторите на контролните точки, пациентите трябва да имат Т-клетки, които са готови да бъдат активирани в непосредствена близост до туморните клетки.

 

Ракът на яйчниците е вид тумор, който трябва да се повлиява от инхибитори на контролните точки поради наличието на Т-клетки.

 

Клиничните проучвания за тези лекарства при рак на яйчниците не са били успешни.

 

Изследователите на Moffitt, водени от председателя на отдела по имунология д-р Хосе Конехо-Гарсия са искали да определят дали ракът на яйчниците има правилните Т-клетки, за да може да се инициира имунен отговор и да характеризират свойствата на Т-клетките, присъстващи в рака на яйчниците.

 

Те са извършили цялостен анализ на проби от пациенти с рак на яйчниците на едноклетъчно и тъканно ниво.

 

Учените са установили, че ракът на яйчниците е имуногенен тип тумор, който трябва да бъде повлиян от лекарства, които активират имунната система.

 

Въпреки това, имунната активност срещу туморните клетки зависи от малка подгрупа от имунни клетки.

 

Изследователите са потвърдили, че резидентните в тъканите стволови клетки с памет са важни за антитуморната имунна активност, като са показали, че голям брой от тях са свързани с подобрена преживяемост на пациентите с рак на яйчниците.

 

Интересно е, че някои от тези лимфоцити показват характеристики на трогоцитоза - процес, при който Т-клетките заемат част от мембраната на целевите туморни клетки.

 

Пътят на диференциация на Т-клетките на паметта, пребиваващи в тъканите, от стволови клетки до състояние на необратимо изтощение, в допълнение към доказателствата за трогоцитна активност, идентифицира Т-клетките, които наистина са подходящи за намиране на лечебен подход при пациенти с рак на яйчниците.

 

Тези резултати показват, че ракът на яйчниците, въпреки резистентността към съществуващите имунотерапии, наистина е имуногенно заболяване и осигуряват пътна карта за проектиране на подобрени възможности за имунотерапия, които биха могли да бъдат приложими при други тумори с подобно мутационно натоварване.

 

Референции:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535610822001234?via%3Dihub