Специфичен белтък, намиращ се по повърхността на ракови клетки, спира имуногенните сигнали и намалява възможността имунната система да открие раковата клетка, установиха учени от организация „Memorial Sloan Kettering”.

 

При деленето на раковите клетки, голяма част от генетични материал, дори цели хромозоми, могат да бъдат удвоени, а понякога и загубени. Тази промяна в генетичния материал се нарича хромозомна нестабилност.


 

Колкото по-голяма е хромозомната нестабилност, толкова по-голям е шансът ДНК от ядрото да излезе в цитоплазмата.

 

Излизането на генетичен материал извън очертанията на ядрото обикновено е сигнал за клетката за вирусна инвазия. Този сигнал активира клетките и води до образуване на възпаление, което от своя страна привлича други имунни клетки.

 

Досега не беше ясно, как успяват раковите клетки да се предпазят от имунната система, въпреки, че сами я предизвикват.

 

Защитната система, която се активира се нарича cGAS-STING. При излизане на генетичен материал от ядрото, cGAS се свързва с него, образувайки cGAMP – сигнална молекула. Тя от своя страна активира имунен отговор STING.

 

Голяма количество от cGAMP излиза и извън клетката, активирайки близко намиращи се имунни клетки, които нападат болната клетка.

 

В раковите клетки, активацията на системата им придава някои характеристики на имунните– повишена миграционна способност, благодарение на която те метастазират.

 

Новото проучване, публикувано по-рано през декември в Cancer Discovery, твърди, че имунната система не разпознава раковата клетки, благодарение на молекула на повърхността на болната клетка.

 

Молекулата е белтък, който унищожава имуногенните сигнали и изпраща нови, които „маскират“ клетката.

 

Белтъкът прилича на ножица и се нарича ENPP1. При излизане на cGAMP от клетката, белтъкът разрязва молекулата и тя губи имуногенната си способност.

 

При процеса се отделя и намаляваща имунният отговор молекула Аденозин.

 

В поредица от изследвания научният екип открива, че белтъкът ENPP1 играе ролята на контролен център за имунната реакция и метастазирането на рака. Включването му намалява имунитета и засилва миграцията на раковите клетки, а изключването има обратния ефект.

 

Откритието дава нова цел в терапиите на някои ракови заболявания. Блокирането на протеина може да увеличи възможностите на някои имунотерапии.

 

Със спирането на ENPP1 се увеличава cGAMP, който стимулира съседните имунни клетки и се намалява аденозинът, който намалява имунната активност.

 

Вече съществуват компании, произвеждащи лекарства, блокиращи белтъчната молекула. Разположението ѝ на повърхността на клетката прави процеса още по-лесно достъпен.

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201228114557.htm

https://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/early/2020/12/23/2159-8290.CD-20-0387