Пациенти с тежък остър респираторен синдром, следствие на инфекция с SARS-CoV-2, съобщават за неврологични прояви, вариращи от главоболие до нарушения в съзнанието. В допълнение, някои от тях съобщават, че неврологичните проблеми продължават и след възстановяване от болестта.


Според изследователите има няколко начина, по които SARS-CoV-2 навлиза и се разпространява в мозъка. Една от теориите е, че коронавирусът стига до мозъка чрез обонятелната лигавица. Друга теория предполага, че неврологичните прояви са страничен ефект от сърдечно-респираторния дистрес и са част от т. нар. COVID - мултиорганна недостатъчност.


Въпреки че няма официално обяснение за това как SARS-CoV-2 стига до паренхима на мозъка, нови данни, публикувани в списание Fluids and Barriers of CNS, показват, че няма достатъчно доказателства за индуцирани от COVID неврологични проблеми, произтичащи от директна инвазия на вируса в мозъка.Кои са предполагамите пътищата, по които може да прониква вирусът?

Единият предполагаем начин е чрез ретрограден транспорт по сензорни нервни окончания, участващи в обонятелната зона на мозъка. Друг е навлизането в кръвта от белите дробове на заразен пациент, което води до последващо взаимодействие с мозъчно-съдовата система.


Прикачен към лимфоцити вирусът също може да се придвижва, тъй като моноцитите могат да получат достъп до паренхима на мозъка чрез определен тип рецептори. Въпреки това, изследователите посочват, че в момента липсват доказателства в подкрепа на невроинвазията, необходими за тази теория.


Като по-уязвима група към развитието на неврологични проблеми, следствие на инфекцията, се посочва по-възрастното население. При тях е налице отслабена съдова бариера, защитаваща централната нервна система. Възможно е SARS-CoV-2-индуцираното възпаление на менингеалните клетки да увеличи мозъчната течност, съответно и налягането, което се оказва върху мозъчната тъкан. Това от своя страна води до редица неврологични прояви.


Понастоящем няма официално становище относно механизма, който вирусът използва, за да се разпространи в мозъка. Въпреки че според една от теориите след като вирусът проникне в мозъка, той се разпространява чрез заразяване на неврони с използване на ACE-2 рецепторите.


Друга теория е, че мозъкът е индиректно засегнат от COVID-19 в резултат на свръхактивен имунен отговор. Тежката инфекция с COVID-19 се свързва с цитокинови бури и повишено присъствие на провъзпалителни цитокини, включително интерлевкин 6. Освен това пациентите с COVID-19, приети в интензивното отделение, имат висок брой на белите кръвни клетки, високи нива на прокалцитонин и голям брой С-реактивни протеини.


Изследователите предполагат, че цитокиновите бури могат да предизвикат апоптоза на епителните клетки, което може да обясни изтичането на цереброваскулатура, наблюдавано при инфекции с COVID-19.


Източник:
SARS-CoV-2: is there neuroinvasion? | Fluids and Barriers of the CNS | Full Text (biomedcentral.com)