Оказва се, че лица, които получават чести мигренозни пристъпи, са по-малко склонни да развият захарен диабет тип 2. Учените, изучаващи връзката между тези състояния, съобщават как белтъчни молекули, които се свързват с проявите на мигренозна болка, могат да повлияят на производството на инсулин при животински модели. Предполага се регулиране на количеството секретиран инсулин чрез увеличаване на броя на панкреатичните клетки, които го произвеждат. Тези открития биха могли да подобрят методите за предотвратяване или поне лечение на диабета.


Очаква се резултатите да бъдат представени на конгреса на Американското химическо дружество (ACS).


Връзката между двете заболявания не е очевидна. Докато мигренозните пристъпи са свързани с увреждания в мозъка, то захарният диабет е свързан пряко с увреждане на панкреаса, но не само. Значение има и метаболизмът и съответно рецепторите за инсулин, обяснява д-р Тан До, главен изследовател на проекта.Изследователите стъпват на базата на предишни открития, според които два пептида в нервната система-пептид, свързан с гена на калцитонин (CGRP) и полипептид, активиращ анилат циклаза на хипофизата (PACAP), играят важна роля във възникването на мигренозната болка. Същите тези пептиди, заедно със сродния им пептид амилин, се намират и в панкреаса. Там те влияят върху освобождаването на инсулин от бета-клетките.


За да се изследва активността на пептидите при мишки, групата на д-р До разработват метод за събиране на данни само от няколкостотин бета-клетки. Наскоро те съобщиха, че тази техника показва, че пептидите понижават нивата на инсулин при животински модели. Очаква се така да се противодейства на инсулиновата резистентност, която се развива при диабет тип 2.


Заболяването е свързано и с агрегирането на амилин, казва д-р Александра Антевска, аспирантка в лабораторията на д-р До. Тези агрегати могат да допринесат за увреждането на бета-клетките, което има отношение към риска от диабет тип 2, Тъй като амилинът и инсулинът се секретират съвместно от бета-клетките, използването на CGRP за ограничаване на производството на инсулин също може да ограничи производството на амилин. Това би могло да окаже защитни функции за клетките и да помогне за нормализиране на тяхната функция.


Източници:
https://medicalxpress.com/news/2021-08-migraines-diabetes.html
https://www.eurekalert.org/news-releases/924301