Ваксините, допуснати на пазара в Европейския съюз (ЕС), са безопасни и са преминали успешно през редица клинични изпитания. Това важи и за ваксините срещу COVID-19, посочват от Министерството на здравеопазването (МЗ), като уточняват пълния състав на всяка от одобрените към момента в Евросъюза ковид ваксини.

 

Здравното министерство уточнява, че една ваксина получава разрешение за употреба в ЕС, само ако е 100% доказано, че отговаря на строгите изисквания и праговете за доказателства на научната оценка на Европейската агенция по лекарствата (EMA).


 

Обичайната практика изисква от производителите на ваксини да изпращат доклади за безопасност до ЕМА на всеки шест месеца, докато за ваксините срещу COVID-19 такива доклади се изпращат всеки месец.

 

В зависимост от това какъв вид са ваксините, освен един или повече антигени, те могат да съдържат и други компоненти като:

 

  • Стабилизатори: поддържат стабилността на компонентите на ваксината;
  • Адюванти: подобряват имунната реакция на ваксината чрез усилване, ускоряване и поддържане на реакцията за по-дълго време (напр. алуминий);
  • Помощни вещества: неактивни съставки, напр. вода или натриев хлорид (сол), а също и консерванти или стабилизатори, благодарение на които ваксината се запазва непроменена и активна по време на съхранението.

 

Всички компоненти на ваксината са обект на постоянен контрол, за да се гарантира, че съдържанието им е в доказано безопасни нива. При някои видове ваксини е възможно и наличието на незначителни количества от други вещества, използвани в производствения процес, например яйчен албумин (протеин в яйцата) или неомицин (антибиотик). Когато такива вещества се съдържат в нива, които могат да предизвикат алергична реакция, тяхното наличие е описано  в информацията за ваксината, предназначена за здравните работници и пациентите.

 

Какви са съставките на ваксините срещу COVID-19?

 

Pfizer/BioNTech

 

Eдна доза (0,3 ml) съдържа 30 микрограма иРНК ваксина срещу COVID-19 (включена в липидни наночастици). Едноверижна, 5’-кепирана информационна РНК (иРНК), произведена с използване на безклетъчна in vitro транскрипция от съответните ДНК-матрици, кодиращи вирусния шипов (spike) протеин на SARS-CoV-2.

 

Списък на помощните вещества:

(4-хидроксибутил) азанедиил)бис (хексан-6,1-диил)бис (2-хексилдеканоат) (ALC-0315);

2 [(полиетиленгликол)-2000]-N,N-дитетрадецилацетамид (ALC-0159);

1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC);

холестерол;

калиев хлорид;

калиев дихидрогенфосфат;

натриев хлорид;

динатриев фосфатдихидрат;

захароза;

вода за инжекции

 

Ваксината на Pfizer/BioNTech не съдържа яйца, консерванти или латекс.

 

Moderna

 

Една доза (0,5 ml) съдържа 100 микрограма информационна РНК (иРНК) (включена в SM-102 липидни наночастици). Едноверижна, 5’-кепирана информационна РНК (иРНК), произведена с използването на безклетъчна in vitro транскрипция от съответните ДНК-матрици, кодираща вирусния шипов (spike) протеин на SARS-CoV-2.

 

Списък на помощните вещества:

 

липид SM-102 (хептадекан-9-ил 8-{(2-хидроксиетил)[6-оксо-6- (ундецилокси)хексил]амино}октаноат);

холестерол;

1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC);

1,2-димиристоил-rac-глицеро-3-метоксиполиетиленгликол-2000 (PEG2000 DMG);

трометамол;

трометамол хидрохлорид;

оцетна киселина;

натриев ацетат трихидрат;

захароза;

вода за инжекции

 

Ваксината на Moderna не съдържа яйца, консерванти или латекс.

 

Vaxzevria/AstraZeneca

 

Аденовирус от шимпанзе, кодиращ вирусния шипов (spike) гликопротеин на SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S) * , не по-малко от 2,5 × 108 инфекциозни единици (infectious units, Inf.U) *Произведен чрез рекомбинатна технология в човешки бъбречни клетки, култивирани в хранителни среди

 

Списък на помощните вещества:

 

L-хистидин;

L-хистидин хидрохлорид монохидрат;

магнезиев хлорид хексахидрат;

полисорбат 80 (E 433);

етанол;

захароза;

натриев хлорид;

динатриев едетат дихидрат;

вода за инжекции

 

Аденовирусът, който се съдържа ваксината Vaxzevria на AstraZeneca, представлява генетично модифициран организъм. В същото време тази ваксина не съдържа яйца, консерванти или латекс.

 

Johnson & Johnson/Janssen

 

Аденовирус тип 26, кодиращ SARS-CoV-2 шипов (spike) гликопротеин* (Ad26.COV2-S), не по-малко от 8,92 log10 инфекциозни единици (infectious units, Inf.U). * Произведен в клетъчна линия PER.C6 TetR и чрез рекомбинантна ДНК технология.

 

Списък на помощните вещества:

 

2-хидроксипропил-β-циклодекстрин (HBCD);

лимонена киселина монохидрат;

етанол;

хлороводородна киселина (за корекция на pH);

полисорбат 80;

натриев хлорид;

натриев хидроксид (за корекция на pH);

тринатриев цитрат дихидрат;

вода за инжекции

 

Аденовирусът, който се съдържа във ваксината на Johnson & Johnson, представлява генетично модифициран организъм. Тази ваксина не съдържа яйца, консерванти или латекс.