Есциталопрам е един от най-разпространените антидепресанти, който се понася най-добре от пациентите. Той представлява селективен инхибитор на обратното захващане на серотонина (SSRI), използван клинично за по-дълъг период от време в лечението на депресия. 

 

Въпреки това, от 40% до 60% от пациентите, които приемат SSRI, изпитват „притъпяване“, описано като усещане, че емоциите им са потиснати. Обикновено тези пациенти не намират удоволствие да правят нещата, които някога са вършили.


 

„SSRI отнема част от емоционалната болка, която изпитват хората, които страдат от депресия, но, за съжаление, изглежда, че отнема и част от удоволствието. По-малко чувствителни са към похвали и позитивна обратна връзка за постигнат резултат“, обяснява Барбара Саакян от Катедрата по психиатрия на Университета в Кеймбридж.

 

За да проучат дългосрочния ефект върху когнитивното благополучие на диагностицирате с депресия пациенти, екипи от университета в Кеймбридж и университета в Копенхаген включват 66 доброволци в проучване, което оценява как ескалопрам ще повлияе на здрави индивиди в продължение на няколко седмици. Те преценяват въздействието на SSRI, като карат участниците да направят серия когнитивни тестове след поне 3 седмици.

 

Около половината от участниците (32) получават есциталопрам, докато контролната група взема плацебо (34 участници). След 21 дни участниците попълват въпросници за самоотчитане, които оценяват когнитивните им функции като комуникация с околните, усвояване на нови знания и умения, възприемане на информация и емоционално интерпретиране на похвали и възнаграждения.

 

Резултатите показват, че есциталопрам е повлиял на чувствителността на участниците към разбирането на похвалите. Това означава, че участниците не са разчитали на обратна връзка (под формата на награди), за да ръководят вземането на решения толкова, колкото контролната група. Въпреки това, SSRI в прегледа не намалява значително „студените“ когнитивни умения, като внимание и памет, или емоционална когнитивност, в сравнение с индивиди, които не са на SSRI, според изследователите.

 

Изследователите са тествали когнитивната функция с „вероятностен обратен тест“, показващ на участниците 2 стимула, А или Б. Вероятността за награда е по-висока, ако участниците изберат опция А, с шанс 4 от 5 за награда, в сравнение с шанс 1 от 5 да бъдат възнаградени с опция Б. Освен това участниците трябва сами да спазват и научат тези правила. Те също са отговорни за адаптирането, когато вероятностите за награди се променят.

 

„Нашите открития предоставят важно доказателство за ролята на серотонина в обучението чрез поощрение. Продължаваме проучването този път, изследвайки данни от невроизображения, за да разберем как есциталопрамът засяга мозъка по време на обучението, стъпващо на позитивната обратна връзка“, допълва Кристел Лангли от Катедрата по психиатрия на Университета Кеймбридж.

 

Референции:

Scientists explain emotional ‘blunting’ caused by common antidepressants. University of Cambridge - https://www.cam.ac.uk/research/news/scientists-explain-emotional-blunting-caused-by-common-antidepressants