Известно е, че консумацията на алкохол по време на лечение с парацетамол може да предизвика интоксикация и да увреди черния дроб. Учени са открили подобна реакция и при консумирането на кофеинови напитки. Статия в ACS's Chemical Research in Toxicology предупреждава хората да ограничат консумирането на кафе по време на лечение с парацетамол.
Учените са използвали генетично модифицирани бактерии E.coli, произвеждащи ензим, отговорен за детоксикацията на редица лекарства с черния дроб. Изследван е ефекта на парацетамола и кофеина върху този ензим.
Специалистите подчертават, че внимание е наложително само при съчетаването на двете вещества, а още по-големи - когато се намеси и алкохолът. Той по принцип повлиява метаболизма на редица медикаменти в черния дроб.