Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки се е превърнала във възлов момент в лечението на много хематологични заболявания, а в някои изолирани случаи е част от комплексния подход в лечението и на онкологични болести. Пациентите, засегнати от левкемия, лимфом, миелом и миелодиспластични синдроми или други видове рак понякога получават високи дози химиотерапия и/или лъчетерапия. Тези терапевтични подходи убиват злокачествените клетки, но могат също така да нанесат тежки увреди върху хемопоетичните клетки на костния мозък. Веднъж уредени това може да доведе до недостатъчно производство на кръвните клетки. Транслантацията на стволови клетки служи за възстановяване продукцията на кръвни клетки при пациенти, чийто костен мозък е бил силно увреден и трайно потиснат от проведеното лечение.

 

Трансплантация на хемопоетични стволови клетки


Това е интервенция, която цели подмяната на увредени или болни клетки със здрави такива. Нормално хемопоетични стволови клетки у възрастния човек се намират в костния мозък и без тях няма как да се произвеждат кръвните клетки – червените, белите и тромбоцитите. Те са неразривна част от съществуването на човека, пренасяйки кислорода, борейки се с инфекциите и предотвратявайки кървенето. Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки е лечение, което дава възможност на тялото да възстанови способностите си да произвежда кръвни клетки.

 

Веднъж попаднали в тялото на пациента чрез венозна система, те стигат до костния мозък, поселват се в него и започват да произвеждат здрави кръвни клетки.

 

Източници на хемопоетични стволови клетки

За целите на такава трансплантация могат да послужат 3 източника: периферна кръв, материал от костен мозък и кръв от пъпна връв – плацентарна кръв, събрана от пъпната връв непосредствено след раждане на детето.

 

Към днешна дата най-използван източник е периферната кръв, т.е. от циркулацията. От нея се извличат хемопоетичните стволови клетки, освободени от костния мозък. При нормални условия обаче той освобождава много малко такива клетки в циркулацията. За да се получат достатъчно стволови клетки от периферна кръв, е необходимо дарителят преди това да се подложи на стимулиращо лечение с растежни фактори, които стимулират производството на тези клетки. След това стволовите клетки се събират от кръвта на дарителя с процес, наречен афереза. При него кръвта на дарителя преминава през машина, която извлича стволовите клетки и връща останалото обратно в циркулацията. Организмът на дарителя възстановява „загубите“ в рамките на 2-3 седмици.

 

Самият костен мозък, разбира се, също може да бъде източник на клетки за трансплантация. Тези клетки се намират в т.нар. костно-мозъчна кръв във вътрешността на костите. За получаването им лекарят трябва да проникне в него с игла под местна упойка. В тези случаи тялото на дарителя възстановява загубите за 4 до 6 седмици.

 

Третият възможен източник на хемопоетични стволови клетки за трансплантация е кръвта от пъпна връв. Тя се взима след раждане на детето преди израждане на плацентата, след което се подлага на различни тестове и ако отговаря на нужните критерии, се замразява в специални банки.

 

Първата трансплантация на стволови клетки, произлизащи от плацентата, е извършена в края на 80-те години на миналия век в Париж. Пациентът е бил малко момченце, засегнато от анемия на Фанкони, която е потенциално смъртоносна болест.

 

В днешно време тези трансплантации са утвърдена практика, като към наши дни се смята, че по света са извършени над 35 000 трансплантации на хемопоетични стволови клетки от пъпна връв с неродствен донор.