Скорошно проучване на изследователи от университета в Нагоя разкри, че откриването на микроРНК в урината може да бъде обещаващ биомаркер за диагностика на мозъчни тумори. Техните констатации, публикувани в сп. ACS Applied Materials & Interfaces, показват, че регулярни тестове на урина могат да помогнат за ранното откриване и лечение на мозъчни тумори, което има отношение към удължаване преживяемостта при тези пациенти.


Ранната диагностика на мозъчните тумори често е затруднена, а при проява на неврологични дефицити, обездвижване на крайниците и неспособност за говорене често вече е твърде късно. Не са редки случаите, когато туморите с напреднал стадий и неоперабилни.


Като диагностичен биомаркер на туморни формации, микроРНК (малки по размер последователности на РНК вериги) показват потенциал на молекула с висока диагностична стойност. МикроРНК се отделят от различни клетки и се откриват в стабилно състояние в кръв и урина. Учените от университета в Нагоя се фокусират върху тези молекули и детекцията им в урината, като биомаркер за мозъчни тумори.Удобното при тези тестове е, че урината може да се събира лесно, без да се натоварва човешкото тяло с допълнителни изследвания, част от които често и инвазивни, споделя доцентът от университета в Нагоя Ацуши Нацуме, автор на изследването.


Устройството, което използват за проучването може да извлече значително по-голямо разнообразие и количество микроРНК само от милилитър урина в сравнение с конвенционалните методи.


Техният анализ на микроРНК, събрана от урината на пациенти с мозъчни тумори и здрави лица разкрива, че голямо количество микроРНК, отделяща се туморни клетки в мозъка, се открива в урината в стабилно състояние.


Резултатите от проучването, освен това показват, че устройството може да разграничи пациенти с туморни формации от здрави лица с чувствителност 100% и специфичност 97%, независимо от злокачествеността и размера на туморите. По този начин изследователите заключават, че микроРНК в урината е обещаващ биомаркер за ранна диагностика на мозъчни тумори и съответно започване на своевременно лечение при тези пациенти.


Изследователите се надяват, че техните открития ще допринесат за ранна диагностика на агресивни видове мозъчен рак, като глиобластоми, както и някои други по-рядко срещани форми, но с изразена злокачественост и бърз растеж.


Източници:
Simple urine test may help early detection of brain tumors (medicalxpress.com)
Yotaro Kitano et al, Urinary MicroRNA-Based Diagnostic Model for Central Nervous System Tumors Using Nanowire Scaffolds | ACS Applied Materials & Interfaces, (2021).