Изследователската група PC-COS ще извърши проучване, за да състави основен набор от резултати във връзка с лечението и рехабилитацията на т.нар. „постковид синдром“.

 

Това са резултатите от особена важност, които трябва да бъдат измерени и докладвани при всички клинични изпитания, свързани с продължителния COVID-19.


 

При клиничните изпитания се оценяват безопасността и ефективността на различни интервенции, медикаменти, терапии и процедури за лечението на определено заболяване. Наличието на основен набор от резултати прави възможна съпоставката на данните от тях.

 

По-данни на СЗО, много от хората, преболедували COVID-19, изпитват трайни симптоми, като умора, задух и неврологични усложнения месеци след острата инфекция.  Понастоящем все още липсва стандартизиран подход за оценка на здравето на хората с постковид синдром. Липсата на общоприети последици, които да бъдат измервани при хората с продължителен COVID, кара различните изследователи и здравни специалисти да измерват различни резултати при оценка на това състояние. Това прави невъзможно сравнението на резултатите от проучванията, а това забавя въвеждането на подобрения в клиничния протокол за лечение на COVID-19.

 

Наличните на този етап данни за постковид синдрома са ограничени и идват основно от краткосрочното проследяване на малки групи от пациенти.

 

От СЗО посочват, че има остра необходимост да се определи основен набор от резултати, за да се стандартизира събирането на клинични данни и лечението на продължителния COVID-19.

 

Работата на международната група от експерти ще бъде подкрепена от СЗО, ISARIC (Международният консорциум за остри респираторни и нововъзникващи инфекции) и редица пациентски организации.

 

Проектът ще започне с анкетиране на хора, живеещи с продължителен COVID-19, за да се оцени кои резултати са от ключово значение за определяне на терапевтичното значение на клиничните проучвания. Първата фаза ще се фокусира върху това какви резултати трябва да бъдат измерени, а втората фаза: върху това как да бъдат измерени. Първата фаза трябва да приключи през лятото на 2021 г., а втората – през 2022 г. Проучването е финансирано от британската благотворителна фондация Wellcome Trust, Департамента за международно развитие на Обединеното кралство и Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс.

 

Източници:

https://www.eurekalert.org/news-releases/925089

https://www.pc-cos.org/