Ново проучване показва, че домашният контрол на кръвната захар при пациенти с диабет се е влошил по време на пандемията, особено в периоди на социална самоизолация.

 

Изледването е публикувано в сп. Diabetology and Metabolic Syndrome. То е ръководено от учени на Университетът Англия Ръскин в Източна Англия.


 

Те проследяват състоянието на пациенти с всякакъв вид диабет в периода между месеците май и ноември на 2020 г. Участниците са от различни точки на света - Обединеното кралство, Непал, Индия и Бангладеш.

 

Резултатите им показват, че самоизолацията при някои от хората се свързва с по-големи промени в нивата на кръвната захар, намален достъп до здравословни храни и съответно неспазване на добра диета, както и намален достъп до медикаменти.

 

Учените установяват, че вероятността от изменения в нивата на глюкоза в кръвта е 1,8 пъти по-висока сред тези пациенти, които се се самоизолирали, отколкото при тези, които не го правят.

 

Общо 35,6% от респондентите съобщават, че в нивата на кръвната им захар са се появили повече колебания по време на пандемията от COVID-19, отколкото в периода преди това.

 

Друга получена информация от изследването е, че при някои пациенти достъпът до лекарства се е влошил по време на пандемията.

 

Вероятността за по лош достъп до медикаменти при изолираните е 1,9 пъти по-висока отколкото при тези, които не се. При диабетици на инсулинова терапия тази вероятност е над два пъти по-висока в сравнение с тези, които не са на такъв тип лечение.

 

Пациентите с диабет попадат във високо рискова група от поява на усложнения в резултат на заболяване от COVID-19 и поради тази причина много от тях се самоизолират.

 

Въпреки това самоизолацията им невинаги е в тяхна полза. Това е така, защото при недобър контрол на състоянието, измененията в нивата на кръвната им захар могат да доведат до сериозни нарушения на очите и зрението, както и на други органи.

 

Предвид пандемията и създалата се ситуация около нея, в която достъпът до здравни услуги е ограничен, е много важно за пациентите с диабет да могат сами да контролират своето състояние.

 

Източници:

https://dmsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13098-021-00734-4