Abbott Pharmaceuticals трябва да проведат още изследвания върху клампата си за дефектни сърдечни клапи, преди FDA да може да вземе решение за бъдещето на продукта. Според агенцията производителят не е успял да представи достатъчно убедителни доказателства, че устройството е ефикасно и безопасно. Новината понижи цената на акциите на фирмата с 2 процентни пункта.

 

Abbott се опитва да регистрира първото в света устройство за имплантиране в митралната клапа, предназначено за поставяне чрез минимално инвазивна кардиохирургия. Митралната клапа не позволява връщането на кръв от лявата камера в лявото предсърдие по време на втория период от сърдечния цикъл – съкращаването на камерите. Според Националния здравен институт на САЩ, митралната регургитация е най-често срещаното клапно заболяване, засягащо 10% от хората над 75-годишна възраст.


 

MitraClip е предназначен за поставяне през феморалната вена на крака, откъдето то се отвежда до сърцето чрез процедура, смятана за много по-безопасна от традиционния подход, включващ оперативно отваряне на гръдния кош. Според Лорънс Бигълсен, анализатор в Wells Fargo Securities в Ню Йорк, пазарът на транскатетрални митрални протези ще достигне един милиард долара през 2020 г.

 

В момента пациентите, считани за прекалено рискови да преминат гръдна хирургия, нямат ефективни алтернативи пред себе си, поради което се примиряват със силното понижение в качеството на живота, което клапния дефект им налага.