Замърсяването на въздуха е тема, която често циркулира по новините, медицинските канали и обществените дебати. Засиленият интерес към нея всъщност си има и своите фатални основания – замърсители като азотния диоксид, серния диаксид и праховите частици са свързани с преждевременната смърт на повече от три милиона души годишно. В световен мащаб това е повече от жертвите на маларията и СПИН взети заедно.

 

Наред с астмата, потиснатия растеж на белите дробове, сърдечните заболявания и появата на диабет тип 2, учените откриха още едно притеснително следствие от живота в тежко замърсените райони – рак на устата. Публикувано в Journal of Investigative Medicine, проучване на учени от Тайван разглежда данни от 2009 г., извлечени от 66 станции за мониторинг качеството на въздуха из цялата страна, комбинирайки ги със здравните регистри от 2012/13 г. на 480 000 мъже на възраст над 40 години. Анализът показва 1617 случая на рак на устата.


 

Сред рисковите фактори – каквото е пушенето - изследователският екип успява да изолира PM2.5 (фини прахови частици с диаметър под 2,5 микрометъра) като непренебрежима заплаха за общественото здраве. Фините частици като PM2.5 са резултат от различни източници – електроцентрали, моторни превозни средства, горски пожари, изгаряне на селскостопански продукти, вулканични изригвания и т.н. Някои от тях се отделят директно във въздуха, а други се образуват, когато газовете и частиците взаимодействат помежду си в атмосферата.

 

Тъй като са толкова малки и леки, PM2.5 остават по-дълго във въздуха, отколкото по-тежките частици. Това увеличава драстично риска да бъдат вдишани. Благодарение на малкия си размер, тези частици са в състояние да проникнат дълбоко в белите дробове, дори да влязат в кръвоносната система. В сравнение с мъжете, изложени на средни годишни нива на PM2,5 от 26,74 микрограма (μg) на кубичен метър (m3) въздух, тези, които са изложени на концентрация от 40,37 μg / m3 или по-висока, имат 43% по-висок шанс за развитие на болестта.

 

Само за справка, според Световната здравна организация средните годишни нива на PM2,5 не трябва да надвишават 10 μg / m3. Също така според нея едни от най-замърсените градове са Кабул (със средно годишно ниво на PM2,5 от 86 μg / m3), Пекин (със средно годишно ниво на PM2,5 от 85 μg / m3) и Делхи (със средно годишно ниво на PM2,5 от 122 μg / m3).