С помощта на изкуствен интелект и голям набор от магнитно резонансни изображения на мозък, учени изработват растежни криви за проследяване на чистата мускулна маса при растящи деца.

 

В хода на изследването, специалистите от Brigham and Women's Hospital, установяват, че техният алгоритъм, базиран на изкуствен интелект, е първият, който предоставя стандартизиран, точен и надежден начин за оценка и проследяване на индикатори за мускулна маса след извършване на рутинни ядрено-магнитни изследвания.


 

Чистата мускулна маса е тясно обвързана с качеството на живот. Нейното ежедневното функционално състояние е показател за цялостно здраве и продължителност на живота.

 

Пациентите със заболявания като саркопения или ниска чиста мускулна маса са изложени на по-висок риск от поява на различни заболявания, влияещи на качеството на живот, както и по-ранен леталитет.

 

Учените изработват растежна крива, която може да бъде използвана за проследяване дебелината на мускулите при развиващи се деца. По този начин е възможно своевременното определяне на оптимален растеж и развитие.

 

До момента като предиктивен фактор за здравословното състояние, специалистите използват индекса за телесна маса (BMI). Негативното при използването на този показател е, че не може да се определи стойността на чистата мускулна маса.

 

В основата на новия метод стои измерването на дебелината на темпоралния мускул извън черепа. Известно е, че тя е свързана с чистата мускулна маса в тялото.

 

Екипът прави анализ на 23 852 магнитно-резонансни снимки на здрав мозък на пациенти на възраст между 4 и 35 години. След това те изчисляват дебелината на темпоралния мускул и разработват диаграми за нормален референтен растеж на мускула. Резултатите от ядрено-магнитния резонанс са обобщени, след което са изработени нормални растежни криви съответстващи на пола.

 

Новоразработеният метод може да се използва за оценка на пациенти, които извършват рутинни ядрено-магнитни резонанси на мозъка с цел проследяване на различни заболявания - онкологиячни или невродегенеративни. Това позволява количествено проследяване на дебелината на темпоралния мускул. По този начин биха могли да се проследят отделните признаци на мускулна загуба, и да се предотвратят негативните ефекти от саркопенията и ниската мускулна маса.

 

Направените изводи са публикувани в сп. Nature Communications.

 

Референции:

http://doi.org/10.1038/s41467-023-42501-1