Дойде времето, когато рискът от грешка, свързана с човешкия фактор при диагностицирането на здравословни проблеми, остава в миналото. В сферата на дерматологията вече се прилагат диагностични методи, разчитащи изцяло на изкуствен интелект, които дават много по-висока точност от дoсега прилаганите методи. Според експертите тази революционна практика ще помогне за елиминиране на риска от ненужни биопсии и други натоварващи терапевтични стъпки, които ще може да се спестяват на голяма част от хората, преглеждани за рак на кожата.

 

Университет в Хайделберг, Германия, провежда проучване, което доказва, че изкуственият интелект може да се ползва в помощ на дерматолозите за изключително прецизно диагностициране на меланомата – най-агресивната форма на рак на кожата. Научен екип към университета проследява точността, с която специално разработен медицински софтуер разграничава злокачествените от доброкачествените образувания по кожата на около 100 хиляди пациенти.


 

Учените установяват, че след запознаване на компютърната програма с всички особености на раковите образувания, тя успешно диагонстицира над 95% от случаите на меланома в изследваната група. За сравнение участващите в проучването дерматолози поставят правилната диагноза в „едва“ 87% от случаите. Разминаванеот според експертите се дължи на т.нар. човешки фактор – вероятността от грешка при диагностицирането, дължаща се на различни пропуски в разглеждането на всички особености на конкретния дерматологичен случай. Напълно в реда на нещата е лекарят да не постави точна диагноза в даден случай, ако не е взел под внимание дори един дребен детайл от състоянието на даден пациент.

 

Рискът от такава грешка при софтуерни програми, работещи с изкуствен интелект, е много по-нисък.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Специалистите гледат с ентусиазъм на възможността подобни диагностични методи да бъдат внедрени в различни медицински направления. Всеобщото мнение е, че като самостоятелна диагностична единица изкуственият интелект едва ли скоро ще бъде прилаган, но със сигурност ще може да се разчита на подобни програми за допълване гледната точка на лекуващия лекар за по-точно диагностициране на все повече здравословни проблеми. В най-лошия случай данните от „експертното“ мнение на софтуерните продукти ще може да се ползва като критерии за това дали се налагат допълнителни изследвания, които се понасят по-трудно от пациентите като вземане на тъканна проба за биосия и др.