Нов метод за диагностициране на рак на червата вече се прилага успешно в Япония. Методът разчита на специален софтуер и има 2 огромни предимства – открива рак на червата в рамките на около секунда и дава 94% точност на резултатите.

 

В основата на иновативния диагностичен метод стои ендоскопско изследване, при което софтуерна програма, използваща изкуствен интелект, установява изключително бързо и успешно наличието на колоректални полипи. Това са специфични образувания по лигавицата на дебелото черво, означавани и като аденоми. Тяхното разрастване може да прогресира до формиране на злокачествени туморни образувания и развитие на рак на дебелото черво (колоректален карцином) – една от най-честите форми на рак на червата.


 

Разрастването на туморните образувания при рак на червата е бавен процес, което позволява успешна терапевтична намеса при ранно откриване на потенциално опасни колоректални полипи.

 

Разработеният от японските учени метод е сред най-успешните в този аспект, създавани досега. Той позволява след разглеждане на ендоскопските резултати само в рамките на 1 секунда да бъдат откривани злокачествени колоректални полипи. Проучване сред 250 пациенти показва, че точността, с коят ометодът определя злокачествеността на полипите е около 94%.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Бързината и акуратността на метода са изключителни предимства пред останалите съвременни средства за диагностициране на рак на червата. Научният екип, разработил метода, обаче посочва още едно негово предимство. Той позволява извършване на оптична биопсия на колоректалните полипи в реално време, докато се извършва ендоскопското изследване на пациента.

 

Модерният софтуер гарантира, че вероятността от грешка при поставянето на диагноза ще бъде сведена до минимум. Така ще се избегнат случаите на оперативна намеса при пациенти, при които тя не е наложителна. Иновативният метод ще позволи до хирургична интервенция да се стига само в случаите на реално доказани злокачествени образувания по лигавицата на червата.

 

Резултатите са представени по време на 25-та Европейска седмица по гастроентерология, провеждаща се в Барселона в периода 28 октомври - 1 ноември 2017г.