На 28 юни в списание Nature бяха публикувани резултати от проучване, което доказва, ефективността на иРНК ваксините и по-конкретно формирането на неутрализиращи антитела и то за продължителен период от време, които да осигурят защита срещу COVID-19.


Ефективността на този тип ваксини се определя на 95% според статистическите данни. Изследователите проучват динамиката на образуването и секрецията на специфичните антитела. В периферна кръв са проследени нивата на специфични Б-лимфоцити при 42 души, които са били ваксинирани с 2 дози от иРНК ваксините.


Високи нива на специфичните антитела са отчетени на 12 седмица след получаване на бустерната втора доза. Данните показват, че се предизвиква персистиращ – продължителен лимфоцитен отговор, позволяващ генерирането на стабилен хуморален имунитет.Секретиращите се антитела в кръвта, които свързват специфични участъци от протеинови молекули на вируса, са измерени чрез метода enzyme-linked immune absorbent spot assay (ELISA).


Били са открити SARS-CoV-2-S-специфични IgG- и IgA- антитела три седмици след първична имунизация при 24 от 33 участници в проучването, при които не е било докладвано преболедуване от инфекцията, поради липсата на антитела. При нито един от останалите лица, взели участие в проучването, при които е била отчетена прекарана инфекция с SARS-CoV-2 достигане на много високи стойности на неутрализиращите антитела в кръвта са били отчетени още през първата седмица след поставена първа доза на иРНК ваксина.


Това е първото проучване, което предоставя преки доказателства за индукцията на устойчив антиген-специфичен В клетъчен отговор след ваксинация при хора. 


Динамиката на клетъчния отговор варира в широки граници, макар и най-„активният“ период на отговор обикновено да настъпва в рамките на няколко седмици.


Типична реакции при животински модели е била достигане на пик на антитела в рамките на 1-2 седмици след имунизацията. Устойчивостта на S-свързващите В лимфоцити в т. нар. дрениращи лимфни възли е положителен показател за индукция на дълготраен имунен отговор.


Ще бъдат необходими допълнителни бъдещи проучвания, за да се провери дали иРНК ваксините индуцират стабилно ниво на имунните клетки в костния мозък.


Важно е да се отбележи още, че формираният антителен отговор осигурява и защита срещу делта вируса, който се открива вече в 49 щата на САЩ.


Източник:
SARS-CoV-2 mRNA vaccines induce persistent human germinal centre responses (nature.com)