Персонализирана иРНК ваксина на биотехнологичната компания Moderna, в комбинация с анти-PD-1 терапия на Merck, подобрява преживяемостта при пациенти с меланом в трети или четвърти стадий. Продуктът е предназначен за пациенти, преминали пълна резекция. 

 

Терапията редуцира риска от рецидив или летален край с 44%, в сравнение с приложение на анти-PD-1 терапия самостоятелно.


 

„Резултатите са силно обнадеждаващи. mRNA вече трансформира профилактиката на Covid-19 и сега, за първи път, демонстрирахме потенциала mRNA да има влияние върху резултатите в рандомизирано клинично изпитване в меланом“, обяснява Стефан Бансел, който е главен изпълнителен директор на биотехнологичната компания разработчик на ваксината. 

 

Изследователите продължават проучванията на терапията за третирането и на други видове рак, като водещата цел е разработването на персонализирани терапии за всеки пациент.

 

Персонализираните противоракови ваксини са предназначени да стимулират имунната система, така че пациентът сам да генерира собствен антитуморен отговор, специфичен за неговия сигнатур на туморна мутация. 

 

В случая комбинираната терапия има за цел да възпроизведе специфични Т-клетъчни отговори въз основа на индивидуалната мутационна характеристика на тумора.

 

Този вид имунотерапия действа, като повишава способността на имунната система на организма да подпомага борбата с туморните клетки. 

 

Това е първото рандомизирано проучване, доказващо, че персонализираният неоантигенен подход може да бъде полезен при меланома, допълва д-р Джефри С. Вебер, който е главен изследовател в биомедицинския проект. 

 

Получените данни са от втората фаза на клинично изпитване, като нежеланите реакции са в съответствие с тези, докладвани преди това в първата фаза. Сериозни свързани с лечението нежелани събития, са настъпили при 14,4% от пациентите, които са получили комбинирана терапия, спрямо 10%, получили само анти-PD-1 терапия.

 

Компаниите планират да обсъдят резултатите с регулаторните органи и да започнат третата фаза на проучването през 2023 г.

 

Меланомът е най-сериозната форма на рак на кожата и се характеризира с неконтролиран растеж на клетките, произвеждащи пигмент. Процентът на страдащите от злокачественото заболяване нараства през последните няколко десетилетия, като през 2020 г. в света са диагностицирани близо 325 000 нови случая. 

 

Референции:

Moderna and Merck Announce mRNA-4157/V940, an Investigational Personalized mRNA Cancer Vaccine, In Combination With KEYTRUDA(R) (PEMBROLIZUMAB), Met Primary Efficacy Endpoint In Phase 2B KEYNOTE-942 Trial. Moderna,Inc. - https://investors.modernatx.com/news/news-details/2022/Moderna-and-Merck-Announce-mRNA-4157V940-an-Investigational-Personalized-mRNA-Cancer-Vaccine-in-Combination-with-KEYTRUDAR-pembrolizumab-Met-Primary-Efficacy-Endpoint-in-Phase-2b-KEYNOTE-942-Trial/default.aspx