Въпреки законовите ограничения се намират начини как пиротехническите изделия да бъдат продавани на деца и юноши. Независимо от проверките и глобите, попаднали в неподходящи ръце, подобен тип изделия стават причина за многобройни инциденти около коледните и новогодишните празници.


От леки изгаряния на кожата, до ампутации на пръсти и загуба на зрение могат да достигнат степените на засягане, следствие на дефекти в качеството на пиротехническите изделия и/или попадането им в неподходящи ръце.


Все повече стават нелицензираните места, от които могат да бъдат закупени различни пиротехнически изделия, които са със съмнителен произход и съответно недоказано качество. Най-често точно те стават причина за инциденти от подобно естество.Боравенето с пиротехника е не само забавно, но може да крие и редица опасности, особено в ръцете на човек, който не е добре запознат или не е имал досег до този момент. Наблюдава се тенденцията за увеличаване на инцидентите с пиратки и фойерверки през годините. Често, освен изгаряния на различни части от тялото, се оказват не малък процент и очните травми. Те са с много голяма тежест, тъй като вероятността за сериозно увреждане на зрението до пълната му загуба е много висока.


Значително по-често се засяга мъжкият пол и по-конкретно по-младата възраст.


Опасност крие възможността за дефектна пиротехника – например залагане на по-голямо количество запалимо вещество, закъсняване или подраняване на залпа, различни от очакваното и описаното на опаковката време.


Звуковата травма е една от често наблюдаваните при боравене с пиротехнически изделия. За подобен тип травма се говори, когато звуковото въздействие е било краткотрайно, но със силен интензитет. Характерни симптоми са болка, рязко намаляване на слуха до пълна загуба, пищене или появата на шум в засегнатото ухо.Уврежда се слухът едностранно – ухото, което е било насочено към звуковата вълна.


Заглъхването, от което се оплакват засегнатите лица е признак на още по-сериозно увреждане на вътрешното ухо. Задържането на този симптом повече от 24 часа налага задължителна консултация със специалист.


Съветите за максимално предотвратяване на описаните случаи са закупуване на техниката от лицензирани за този вид продажва и техника места. Използването им трябва да бъде на открити места, където да няма други хора в близкия радиус. От значение е доброто закрепяне, тъй като отклоняването на посоката е изключително рисково.


До преди години значително по-чести са били инцидентите със саморъчни бомби, следствие на които травмите са били много по-значителни. Например откъсване на пръсти, разкъсани длани, до откъснати ръце в някои случаи.


Други чести инциденти около празниците са различни наранявания – започващи от нарязване със счупени стъкла, до порезни рани с нож и алкохолни отравяния. Значително по-рядко, но не за подценяване е постъпването в токсикологично отделение, следствие на тежко преяждане.


Инцидентните рани с порязване с нож се възстанвояват много по-бързо, защото по правило се получават гладки порезни ръбове, които зарастват много по-лесно.


Раните, получени от нарязване със стъкла са най-често по ръцете. Засягат се в различна степен кръвоносни съдове, нерви, както и сухожилия. Освен кървенето може да бъдат налице още невъзможност за движение в пръстите, загуба на чувствителност. Дори в случаите, в които се спасява крайникът възстанвояването е много бавно, налагат се редица операции и последващи рехабилитационни процедури.


При тежки разкъсвания се налага вземането на тъкани от други части на тялото – най-често лигавица, кожа и сухожилия.