Интраперитонеалната химиотерапия вече е алтернатива на интравенозното и приложение при жени с рак на яйчниците. Това заявиха от Американското дружество по клинична онкология на Годишната среща на експертите в областта. 
 
Данните, които са породили тези твърдения обаче няма да разрешат противоречието, съпровождащо избора интраперитонеална или интравенозна химиотерапия. Това заяви главният медицински директор на дружеството д-р Ричард Шилски, пред Medscape Medical News
 
Наскоро стана ясно, че въпреки добрите резултати на интраперитонеалната химиотерапия, този подход не се използва в достатъчно голяма степен, заради токсичността и някои административни спънки. 
 
Две проектни проучвания показват, че преминаването от цисплатин за интраперитонеален режим на лечение към карбоплатин, може да преодолее някои бариери. 
 
„Резултатите показват потенциалната клинична полза от този метод на лечение и ползите в рутинната клинична грижа, както и в разработването на иновативни концепции при рак на яйчниците“, коментира Маури Маркъм, дискусант за двете проучвания. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
По думите на Дон Дижон, друг експерт от Американското дружество по клинична онкология, интраперитонеалната химиотерапия е ефективна, но все още не се прилага често.
 
Той смята, че за жени в много напреднал стадий или с пълна резекция на яйчниците, този метод трябва да е опция и да се постави за обсъждане. 
 
Двете нови проучвания, използващи карбоплатин, разглеждат различни комбинации при напреднало заболяване. В първото са сравнени неоадювантната химиотерапя с интраперитонеалната. 
 
Резултатите са наблюдавани за срок от 9 месеца, като протоколните резултати сочат, че пациентите, подложени на интраперитонеална терапия са показали значително по-добри резултати от тези, лекувани с неоадювантна (първична) химиотерапия. 
 
Второто изследване се фокусира върху 71 жени с рак на яйчниците от 2 до 4 стадий или първичен перитонеален карцином, които са завършили поне един цикъл на терапия с паклитаксел и инртаперитонеална химиотерапия с карбопластин. 
 
И тук повлияването към интраперитонеалния метод е много добро.
 
Специалистите са категорични, че са необходими още проучвания, но са на мнение, че този метод трябва да се дискутира и да се предлага на пациентите.